Honiadau o gaethwasiaeth dros 26 mlynedd

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf Heddlu Ystrad MynachFfynhonnell y llun, Jaggery
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r pedwar dyn yn cael eu holi yng ngorsaf yr heddlu yn Ystrad Mynach

Mae pedwar o ddynion wedi eu harestio mewn cysylltiad â honiadau o gaethwasiaeth, caethiwed a gorfodi i weithio dros gyfnod o 26 mlynedd.

Fe ddaw'r pedwar o ardal Tredelerch yng Nghaerdydd ac fe wnaeth yr heddlu eu harestio wedi cyrchoedd yng Nghaerdydd a Bryste ddydd Llun.

Bu swyddogion o dîm arbennig o Heddlu Gwent yn cydweithio gyda Heddlu De Cymru a Heddlu Avon a Gwald yr Haf.

Cafodd tri dyn - 57 oed, 37 oed a 33 oed - eu cadw ar amheuaeth o wybod neu o gynllwynio i gaethwasiaeth, caethiwo neu orfodi person i weithio neu lafur gorfodol, carcharu ar gam ac ymosod.

Mae pedwerydd dyn, sy'n 34 oed, wedi ei arestio ar amheuaeth o wybod neu o gynllwynio i gaethwasiaeth, caethiwo neu orfodi person i weithio neu lafur gorfodol ac ymosod.

Dau ddioddefwr

Yn ôl llefarydd ar ran Heddlu Gwent mae'r pedwar wedi cael eu harestio mewn perthynas â dau ddioddefwr "gyda honiadau yn cwmpasu cyfnod o 26 mlynedd".

Mae'r heddlu yn ymchwilio i honiadau o gaethwasiaeth, caethiwo a gorfodi i weithio mewn perthynas ac un o'r dynion tra fod 'na honiadau o herwgipio, carcharu ar gam ac ymosod mewn perthynas â'r ail berson.

Dydi'r heddlu ddim wedi rhyddhau oedran y dioddefwyr dim ond cadarnhau mai oedolion ydyn nhw.

Ychwanegodd y llefarydd bod y ddau "yn ddiogel ac yn cael cefnogaeth gan yr heddlu".

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Paul Griffiths fod y troseddau honedig yn "ddifrifol iawn".

Mae cynghorydd lleol wedi dweud bod y newyddion yn "sioc ac yn bryderus".

"Dydach chi ddim yn disgwyl hyn mewn ardal drefol, lle ry' chi'n nabod pawb, lle mae 'na gymunedau," meddai Jacqueline Parry.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda'r uned yn uniongyrchol ar 01633 647174 neu drwy gysylltu gyda Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol