Asghar: 'Angen i imamiaid siarad Saesneg'

Cyhoeddwyd

Mi ddylai arweinwyr Islamaidd sy'n dod i Brydain allu siarad Saesneg i safon dderbyniol, yn ôl yr unig Aelod Cynulliad Mwslimaidd.

Yn ôl Mohammad Asghar, mae'n bwysig bod unrhyw oedolyn sy'n rhoi addysg i blant yn gallu cyfathrebu â nhw mewn modd effeithiol.

Dywedodd wrth Sunday Politics Wales: "Mae imamiaid yn dod o bob cwr o'r byd i'r wlad hon ac un o'r mesurau efallai ac sy'n debygol o gael ei ystyried yw eu meistrolaeth o'r Saesneg.

"Oherwydd pan rydych chi'n dysgu mae'n rhaid i chi wybod iaith y plentyn yn gyntaf.

"Felly maen nhw'n dod o wledydd tramor ac os nad ydi eu Saesneg yn cyrraedd y safon rwy'n credu na fyddan nhw'n gallu dysgu'n iawn, mae mor syml â hynny..."

'Ddim o gymorth'

Ychwanegodd Mr Asghar: "Does dim pwrpas i ... ddod ac ef neu hi yn methu siarad Saesneg, dyw hynny ddim o gymorth i'r plant nag i Islam chwaith."

Mae Mr Asghar yn AC dros Ddwyrain De Cymru.

Cafodd ei ethol i gynrychioli Plaid Cymru ond fe benderfynodd groesi llawr y Senedd - y cyntaf i wneud hynny erioed - i ymuno â'r Ceidwadwyr yn 2009.

Disgrifiad o’r llun, Mae Aseel a Nasser Muthana wedi gadael Caerdydd i ymuno â Isis

Daw ei sylwadau ar adeg pan mae llawer o drafod am y ffaith bod dau frawd o Gaerdydd wedi mynd i Syria i ymladd gydag eithafwyr Islamaidd.

Maen nhw wedi ymddangos mewn fideo recriwtio Isis, yn galw ar eraill i ymuno â nhw yn yr hyn maen nhw'n ei ystyried i fod yn ryfel sanctaidd.

Straeon perthnasol