Teulu Arthur Jones yn Creta i chwilio amdano

  • Cyhoeddwyd
Arthur Jones
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi ei weld yn ei lety yn ardal Chania o'r ynys ers dydd Iau 19 Mehefin.

Mae mab Arthur Jones o Ddinbych sydd ar goll ar Ynys Creta yn apelio ar unrhyw un allai fod wedi gweld ei dad i gysylltu â'r awdurdodau.

Does neb wedi gweld Mr Jones, sy'n 73, ers Mehefin 19 pan aeth i gerdded tra ar ei wyliau yn ninas Chania ar yr ynys Roegaidd.

Dywedodd ei fab Jeff Jones wrth BBC Cymru fod ei neges yn syml: "Help."

Gofynnodd i unrhyw un sydd wedi bod ar yr ynys ers i'w dad fynd ar goll i feddwl "os oedden nhw wedi ei weld neu wedi ei weld yn mynd ar fws, achos y broblem ar hyn o bryd yw bod yr awdurdodau'n cael trafferth gwybod lle i chwilio".

Ychwanegodd: "Mae'r ardal yn anferth, mae'n dipyn o her, nid tref fechan nag ynys fechan yw fan hyn, mae'n anferth.

"Mae llawer o lefydd gwahanol i bobl fynd i gerdded mewn man sy'n le poblogaidd iawn, iawn ar gyfer cerddwyr a mynyddwyr.

"Felly i rywun sydd mewn grwp mae dyn ar ei ben ei hun yn fwy tebygol o sefyll allan, yn enwedig o ystyried ei fod yn ddyn 73 oed."

Taflenni

Mae Jeff a gweddill y teulu wedi bod yn dosbarthu taflenni Saesneg a Groegaidd ar Creta er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r sefyllfa.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod Mr Jones ar goll a bod heddlu Groeg yn chwilio amdano.

Mae'r Swyddfa Dramor wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Rydym yn ymwybodol fod Prydeiniwr, Robert Arthur Jones, ar goll yng Ngroeg. Rydym yn darparu cymorth gonsylaidd i'r teulu.

"Mae heddlu o'r DU yn cynorthwyo awdurdodau Groeg gyda'r ymchwiliad."