Teulu Arthur Jones yn Creta i chwilio amdano

Published
image captionDoes neb wedi ei weld yn ei lety yn ardal Chania o'r ynys ers dydd Iau 19 Mehefin.

Mae mab Arthur Jones o Ddinbych sydd ar goll ar Ynys Creta yn apelio ar unrhyw un allai fod wedi gweld ei dad i gysylltu â'r awdurdodau.

Does neb wedi gweld Mr Jones, sy'n 73, ers Mehefin 19 pan aeth i gerdded tra ar ei wyliau yn ninas Chania ar yr ynys Roegaidd.

Dywedodd ei fab Jeff Jones wrth BBC Cymru fod ei neges yn syml: "Help."

Gofynnodd i unrhyw un sydd wedi bod ar yr ynys ers i'w dad fynd ar goll i feddwl "os oedden nhw wedi ei weld neu wedi ei weld yn mynd ar fws, achos y broblem ar hyn o bryd yw bod yr awdurdodau'n cael trafferth gwybod lle i chwilio".

Ychwanegodd: "Mae'r ardal yn anferth, mae'n dipyn o her, nid tref fechan nag ynys fechan yw fan hyn, mae'n anferth.

"Mae llawer o lefydd gwahanol i bobl fynd i gerdded mewn man sy'n le poblogaidd iawn, iawn ar gyfer cerddwyr a mynyddwyr.

"Felly i rywun sydd mewn grwp mae dyn ar ei ben ei hun yn fwy tebygol o sefyll allan, yn enwedig o ystyried ei fod yn ddyn 73 oed."

Taflenni

Mae Jeff a gweddill y teulu wedi bod yn dosbarthu taflenni Saesneg a Groegaidd ar Creta er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r sefyllfa.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod Mr Jones ar goll a bod heddlu Groeg yn chwilio amdano.

Mae'r Swyddfa Dramor wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Rydym yn ymwybodol fod Prydeiniwr, Robert Arthur Jones, ar goll yng Ngroeg. Rydym yn darparu cymorth gonsylaidd i'r teulu.

"Mae heddlu o'r DU yn cynorthwyo awdurdodau Groeg gyda'r ymchwiliad."

Straeon perthnasol