Carcharu ffermwr a gweithiwr gwesty am gam-drin rhywiol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
disgrifiad o’r llunCafodd Lloyd (chwith) a Finn (dde) eu carcharu yn Llys y Goron Caernarfon

Mae ffermwr a gweithiwr gwesty wedi eu carcharu am gam-drin bachgen 15 oed yn rhywiol wrth i eraill wylio ar y we.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod yr achos wedi dod i'r amlwg ar ôl i'r bachgen golli ei dymer a thrywanu Dylan Morris Lloyd, 41 o'r Parc, Bala yn ei wddf.

Roedd Lloyd wedi cyfaddef chwe chyhuddiad o fod yn rhan o weithgaredd rhywiol gyda phlentyn ac un o annog gweithgaredd rhywiol, a chafodd ei garcharu am bedair blynedd.

Cafodd Luke Finn, 26 o Borthmadog ac oedd yn gweithio yn y busnes gwely a brecwast ar y fferm, ei garcharu am ddwy flynedd ar ôl cyfaddef dau drosedd o weithgaredd rhywiol.

Camdriniaeth 'systematig'

Clywodd y llys bod Lloyd wedi cwrdd â'r bachgen drwy wefan Facebook.

Dywedodd yr erlynydd Jonathan Austin bod y bachgen wedi cael alcohol a chyffuriau, ac wedi gweld pornograffi ar y fferm.

Ar un achlysur cafodd ei wisgo mewn dillad llachar a'i "arddangos" i gwpl arall.

Dywedodd Dewi Williams ar ran yr amddiffyniad, bod Lloyd wedi byw bywyd "unig" ar fferm yn y bryniau.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry bod y bachgen wedi dioddef camdriniaeth "systematig" a'i fod "heb amheuaeth wedi cael ei effeithio yn seicolegol".

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Martyn Parmley o Heddlu Gogledd Cymru bod Lloyd wedi ennill ffydd y bachgen ac yna wedi "cam-ddefnyddio'r ffydd yna drwy wahodd eraill i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol gydag o".

Bydd rhaid i Lloyd gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes, a bydd rhaid i Finn wneud hynny am 10 mlynedd.