Gwahardd grŵp eithafol Islamaidd o Gymru

  • Cyhoeddwyd
Swyddfa Gartref
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Swyddfa Gartref wedi dweud bod yr Islamic Dawah Association yn 'sefydliad terfysgol'

Mae grŵp Islamaidd eithafol o Gymru wedi cael ei wahardd gan y Swyddfa Gartref ddydd Gwener.

Dywedodd Llywodraeth y DU eu bod yn amau bod yr Islamic Dawah Association yn "ffrynt" i grŵp eithafol sydd wedi ei wahardd, Al Muhajiroun.

Mae'r Swyddfa Gartref wedi dweud ei fod yn "sefydliad terfysgol" na allai barhau i fodoli drwy ddefnyddio enw gwahanol.

Mae'n un o dri sefydliad sydd wedi eu gwahardd ddydd Gwener. Need4Khilafah a The Shariah Project yw'r lleill.

Y gred yw bod Need4Khilafah wedi cynnal digwyddiad eleni yn un o barciau Caerdydd ac mae lluniau wedi ymddangos ar Facebook.

Gwahardd

Y y cyfamser, mae BBC Cymru wedi dod o hyd i fideos, gafodd eu ffilmio yng Nghaerdydd a'u cyhoeddi gan yr Islamic Dawah Association.

Mae'r fideos, gafodd eu ffilmio ym mis Mawrth 2012, yn dangos dyn yn siarad o flaen camera y tu allan i Brifysgol Caerdydd a chastell y ddinas.

Roedd lluniau Twitter gafodd eu rhoi ar wefan y grŵp yn dangos cefnogwyr y grŵp yn siarad gyda myfyrwyr y tu allan i'r brifysgol mewn ffair fyfyrwyr.

Y gred yw mai'r dyn yn y fideos yw Abu Hajar oedd wedi cysylltu ei hun gyda'r Islamic Dawah Association ar wefannau cymdeithasol cyn i'r mudiad gael ei wahardd.

Mae BBC Cymru yn credu bod Abu Hajar yn arfer cael ei adnabod fel Sajid Idris oedd yn gysylltiedig â grwp o Gaerdydd o'r enw Supporters of Tawheed.

Roedd y grŵp yn destun ymchwiliad BBC Cymru ym mis Hydref 2012 oedd yn dangos ymdrechion i geisio radicaleiddio dyn ifanc Mwslimaidd.