Anaf yn achosi i Becky James fethu Gemau'r Gymanwlad

Cyhoeddwyd

Mae'r feicwraig Becky James wedi dweud na fydd hi'n cymryd rhan yng Ngemau'r Gymanwlad wedi iddi anafu ei phen-glin.

Dywedodd Becky James ei bod hi wedi cael yr anaf yn dilyn llawdriniaeth fechan.

Buodd yn rhaid iddi orffwys am bythefnos wedi'r llawdriniaeth.

Dywedodd Becky James: "Ar ôl gorffwys roeddwn i'n ymdrechu i ymarfer yn galed oherwydd fy mod i wedi colli amser."

"Ofnadwy o siomedig"

"Ond mi wnes i lwyddo i wneud mwy o niwed i'r anaf i'r ben-glin ac mae hynny'n golygu na fyddai yn cymryd rhan yn y Gemau.

"Dw i'n ofnadwy o siomedig na fyddai yn cystadlu yn Glasgow. Dw i'n dal i obeithio bod yn Glasgow i gefnogi'r tîm a dw i'n dymuno'n dda i'r tîm cyfan."

Mae'r ferch 22 oed o'r Fenni wedi ennill chwe medal yng nghystadleuaethau'r byd a chafodd fedal arian ac efydd yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2010.

Straeon perthnasol