3,000 o weithwyr treth i streicio dros gynllun toriadau

Cyhoeddwyd

Mae 3,000 o weithwyr swyddfeydd trethi wedi cynnal streic ddydd Gwener yn erbyn cynlluniau i gau pedair swyddfa ac 20 o ganolfannau ymholi.

Gall cannoedd o swyddi gael eu colli dan y cynlluniau, ac mae Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) yn dweud na fyddai'r staff sydd ar ôl yn gallu ymdopi a'r holl waith.

Yn ôl adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) mae gwasanaethau ar-lein yn lleihau'r angen am swyddfeydd.

Ychwanegon nhw y byddai gwasanaeth ffôn yn cael ei weithredu yn lle'r canolfannau ymholi.

Torri 30,000 o swyddi

Roedd y streic gan staff yng Nghymru a Lloegr yn ddiwedd i wythnos o weithredu gan y PCS.

Mae'r undeb yn honni bod HMRC wedi cael gwared ar dros 30,000 o swyddi yn y ddegawd ddiwethaf, a'u bod yn bwriadu torri miloedd yn fwy erbyn y flwyddyn nesaf.

Cyn y streic, dywedodd ysgrifennydd cangen de Cymru yr undeb, Margaret Davies:

"Mae degawd o doriadau wedi golygu bod yr adran yn methu ag ymdopi gyda'r gwaith hanfodol o gasglu trethi sy'n talu am y gwasanaethau cyhoeddus yr ydyn ni'n dibynnu arnyn nhw.

"Wrth gau'r holl ganolfannau ymholi, mae'r adran yn cael gwared ar wasanaeth sy'n cynnig cymorth gwerthfawr i'r cyhoedd gyda'u cwestiynau a phroblemau treth."

Ym mis Tachwedd, dywedodd HMRC eu bod yn cau 21 o swyddfeydd treth ar draws y DU, gan olygu colli 259 o swyddi yng Nghymru.

Dywedodd yr adran y byddai gwasanaeth ffôn yn cymryd lle canolfannau ymholi, gan arbed £27m y flwyddyn.

Dywedodd llefarydd nad oedd modd cadarnhau faint o swyddi sydd dan fygythiad gan fod nifer yn cael

Dywedodd HMRC eu bod wedi ymrwymo i gynnal gwasanaeth i gwsmeriaid yn ystod y streic.

Straeon perthnasol