Tri bwrdd iechyd wedi gorwario

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Drakeford yn cydnabod bod angen gwneud rhywbeth am y sefyllfa

Mae pryderon difrifol wedi cael eu codi am sefyllfa ariannol y gwasanaeth iechyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Daw hyn yn sgil y cyhoeddiad fod tri o'r byrddau iechyd wedi gorwario ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Fe wnaeth byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro, Hywel Dda a Phowys wario rhyw £20 miliwn yn ormod yr un yn y flwyddyn hyd at Ebrill 2014.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn camu i'r adwy gan roi cymorth ariannol i fyrddau iechyd i'w hatal nhw rhag mynd i ddyled.

Mewn datganiad, dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford: "Mae'r tri sefydliad yma wedi gorwario eu hadnoddau blynyddol ar gyfer 2013-14 ac mae'n rhaid mynd i'r afael â hynny.

"Mae gan Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro gynllun cadarn sydd wedi ei gymeradwyo ar gyfer symud ymlaen ac mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda er mwyn sicrhau eu bod nhw'n datblygu cynlluniau cadarn er mwyn gwella gwasanaethau a'u cynllunio ariannol.

"Fe wnaeth y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ei arwain gan Paul Williams ddarganfod y problemau sy'n wynebu Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys ac mae wedi gwneud argymhellion ar gyfer y dyfodol."

Dywedodd llefarydd ar ran bwrdd iechyd Powys eu bod wedi gwneud arbedion sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf ac y bydden nhw'n parhau i wneud hynny.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda llywodraeth Cymru i ddod o hyd i ddatrysiad hir dymor i'r pwysau ariannol tra hefyd yn parhau i gyrraedd anghenion iechyd poblogaeth Powys."

Dywedodd cyfarwyddwr ariannol Caerdydd a'r Fro, Charlotte Moar ei bod yn falch bod y llywodraeth wedi cytuno i'w cynllun ariannol tair blynedd.

"Mae llawer o waith wedi mynd i ddatblygu ein cynllun tair blynedd sy'n cael ei yrru gan wella gofal cleifion a dod o hyd i ffyrdd gwell a mwy effeithlon o weithio."

Straeon perthnasol