Cynghorau: Toriadau o hyd at 4.5%

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Lesley Griffiths wedi bod yn glir gyda'r cynghorau ynglŷn â beth i'w ddisgwyl

Mae Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at bob cyngor yn eu rhybuddio i baratoi am doriadau pellach o rwng 1.5% a 4.5%.

Daw hyn flwyddyn ar ôl iddyn nhw wynebu toriad cyfartalog o 3.5% i'w cyllidebau.

Dadl y llywodraeth yw eu bod nhw wedi arbed y cynghorau am dair blynedd pan roedd llawer o wasanaethau cyhoeddus eraill yn cael eu torri, ond nad oes posib gwneud hynny mwyach.

Mewn ymateb dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) bod y newyddion yn "eithriadol o siomedig".

'Setliadau heriol'

Yn ddiweddar fe wnaeth y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths ysgrifennu at bob cyngor er mwyn rhoi amser iddyn nhw wneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Dros y tair blynedd ddiwethaf rydym wedi amddiffyn awdurdodau lleol yng Nghymru rhag y toriadau mae llawer o wasanaethau cyhoeddus wedi ei brofi.

"Wrth wneud hynny fe ddywedon yn glir fod rhaid iddyn nhw baratoi am heriau i ddod.

"Mae'r gweinidog felly wedi annog cynghorau i gynllunio ar gyfer setliadau heriol ar gyfer 2015-16 a thu hwnt, ac i ystyried y posibiliadau o ran gostyngiad yn lefel y gefnogaeth o Lywodraeth Cymru o rwng 1.5% a 4.5% ar gyfer 2015-16."

Mae'r WLGA wedi ymateb gan ddweud eu bod nhw wedi eu "siomi'n eithriadol" o glywed y newyddion.

'Iechyd yn cymryd drosodd'

Dywedodd prif weithredwr y sefydliad, Steve Thomas: "Hon yw'r ail flwyddyn mae cynghorau'n cael eu rheibio.

"Allwn ni ddim bod mewn sefyllfa lle mae iechyd yn cymryd drosodd o ran gwariant."

Fe ddywedodd arweinydd un cyngor wrth BBC Cymru ei fod o dan bwysau gan Aelodau Cynulliad i "beidio torri hwn, a pheidio torri'r llall" o ran gwasanaethau lleol.

Ychwanegodd nad oedd yr ACau yn "gwybod be oedden nhw'n wneud, na be sy'n mynd ymlaen" o ran cyllidebau'r cynghorau.

Straeon perthnasol