Llys: dyn wedi saethu ei wraig 'ar ôl iddi ei adael'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Caroline Parry ar 8 Awst, 2013.

Mae achos llys dyn ar gyhuddiad o saethu a lladd ei wraig wedi dechrau yn Llys y Goron Casnewydd.

Cafodd Caroline Parry, 46 oed, ei saethu yn ei chefn yn Seabreeze Avenue, Casnewydd, ar Awst 8, 2013.

Mae Christopher Parry, 49 oed, yn gwadu llofruddio ei wraig ond yn cyfaddef cyhuddiad o ddynladdiad.

Honnodd yr erlynydd ei fod yn hoff o reoli pobl ac nad oedd yn gallu derbyn bod ei wraig wedi gorffen eu perthynas.

Clywodd y llys fod y diffynnydd, gyrrwr proffesiynol yng Ngwesty'r Celtic Manor, wedi bod yn aros i'w wraig adael tŷ ei chariad am 8.30 yn y bore.

Pan aeth hi i mewn i'w char awgrymodd y dylai barcio ar ymyl y ffordd.

Dywedodd yr erlynydd Michael Mather-Lees: "Pan siaradodd hi â'i gŵr aeth yntau i gist ei gar a chydio yn ei ddryll.

"Saethodd hi ddwywaith yn ei chefn - roedd yr holl beth wedi ei gynllunio'n ofalus ... cyn iddo lofruddio ei wraig."

Wedyn saethodd Mr Parry ei hun a goroesi "anafiadau sylweddol i'w ben".

Mae'r achos yn parhau.