Carwyn Jones: Pobl anabl yn delio hefo agweddau 'caled'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae pobl anabl yn dioddef oherwydd agweddau "caled" yn ogystal â thoriadau i fudd-daliadau, yn ôl y Prif Weinidog.

Bydd Carwyn Jones yn dweud wrth gynhadledd yng Nghaerdydd bod llywodraeth Cymru yn gwneud popeth y gallai i daclo rhagfarn, a cheisio galluogi pobl i fyw yn annibynnol.

Yn ôl elusen Anabledd Cymru, mae pobl sydd ag anabledd yn byw gyda'r "pryder dyddiol" o doriadau.

Ychwanegodd y mudiad eu bod am newid agweddau pobl tuag at anabledd, sydd wedi dirywio yn sgil newidiadau i'r system les.

'Herio rhagfarn'

Mae disgwyl i'r gynhadledd glywed bod sylw negyddol yn y wasg a stereoteipio yn gyfrifol am droseddau casineb yn erbyn pobl ag anableddau, sydd eisoes yn dioddef oherwydd lleihad mewn budd-daliadau.

Dywedodd Mr Jones: "Mae toriadau lles llywodraeth y DU yn cael effaith ddifrifol ar fywydau pobl ag anableddau ar draws Gymru.

"Rydyn ni'n gwybod bod llawer o bobl sydd ag anabledd yn teimlo bod agweddau tuag atyn nhw wedi caledu o ganlyniad i'r drafodaeth am ddiwygio [budd-daliadau], sydd yn aml yn cael ei nodweddu gan stereoteipio negyddol a chamddealltwriaeth."

Dywedodd bod llywodraeth Cymru yn "herio rhagfarn, taclo troseddau casineb a chael gwared ar y rhwystrau i fyw yn annibynnol".

'Pryder dyddiol'

Yn ôl yr actor, ysgrifennwr ac ymgyrchydd dros hawliau pobl ag anableddau, Laurence Clark, mae'n mynd yn anoddach fyth cael cyllid i allu byw yn annibynnol.

"Mae'r syniad bod hawlio budd-daliadau yn 'ddewis mewn bywyd' a bod pobl ag anableddau yn 'faich' yn adio at brofiadau anodd nifer o bobl gydag anableddau sydd yn gweld newidiadau sylweddol mewn budd-daliadau yn ogystal â'i gwneud hi'n anoddach fyth i nifer oresgyn y rhwystrau y maen nhw'n eu hwynebu."

Dywedodd prif weithredwr Anabledd Cymru bod pobl yn byw gyda'r "pryder dyddiol" o golli budd-daliadau, a bod achosion o yrwyr anabl yn cael eu herio gan eraill am eu hawl i ddefnyddio bathodyn parcio glas.

"Rydyn ni am newid canfyddiadau'r cyhoedd o bobl ag anableddau a dangos naratif wahanol i'r stereoteipiau amlwg; i herio troseddau casineb ac effaith negyddol diwygio'r system les."

Straeon perthnasol