Rhybudd arweinydd Plaid am 'adwaith'

  • Cyhoeddwyd
Wood

Mae Leanne Wood wedi rhybuddio y gallai grwpiau eithafol ddefnyddio'r fideo recriwtio honedig ar gyfer jihadwyr - sy'n cynnwys dynion o Gaerdydd - fel esgus i gynyddu tensiynau hiliol.

Yn siarad mewn trafodaeth yn y Senedd, dywedodd arweinydd Plaid Cymru y gallai rhai geisio troi pobl yn erbyn Mwslemiaid.

"Mi fydd rhai fydd eisiau defnyddio digwyddiadau diweddar i greu awyrgylch o gasineb," meddai.

"Mae eithafiaeth yn digwydd mewn llawer o ffyrdd gwahanol ac nid yw e ond o fewn un gymuned."

Wrth ymateb, dywedodd o Gweinidog Cymunedau Jeff Cuthbert fod y llywodraeth yn "ymwybodol o'r posibiliad" y gallai rhai grwpiau geisio mynd ati i "greu drygioni".

Ychwanegodd: "Dyw'r mwyafrif llethol o Fwslemiaid yng Nghymru ddim eisiau unrhyw beth i wneud gydag unrhyw fath o eithafiaeth."

Cafodd y drafodaeth ei sbarduno gan y cwestiwn brys roedd Arweinwyr y Ceidwadwyr Andrew RT Davies wedi ei gyflwyno.

Defnyddiodd y cyfle i alw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu cynhadledd er mwyn ceisio ateb rhai o bryderon sydd o fewn cymunedau.

Yn gynharach galwodd arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, am strategaeth gwrth-eithafiaeth yng Nghymru.

Dywedodd: "Mae gennym record falch o fod yn genedl agored a goddefgar sydd wedi cofleidio diwylliannau a chrefyddau eraill.

"Ond yn amlwg nid yw Cymru'n rhydd o'r bygythiadau sy'n cael eu creu gan eithafiaeth a radicaleiddio."