Tyrbinau gwynt: Ffrae yn dwysau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Cyngor Gwynedd eu bod yn ymchwilio i'r honiadau bod rhan o gyfarfod ar goll o'r recordiad swyddogol

Mae protestwyr sy'n erbyn tyrbinau gwynt ym Mhen Llŷn, yn honni fod rhan o araith gan gynghorydd mewn cyfarfod cynllunio ar goll o recordiad sain swyddogol y cyngor.

Maen nhw'n dweud os ydi'r sylw wedi ei dynnu, yna mi fyddai'n golygu fod y gyfraith wedi ei thorri.

Yn y cyfarfod dan sylw cafodd caniatâd ei roi i godi dau dyrbin gwynt yn agos at Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau fod ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r honiadau.

Cafodd y caniatâd cynllunio ei roi fis Medi'r llynedd i godi dau dyrbin 26 metr o uchder ar fferm Bodrydd ger Aberdaron.

Mae protestwyr yn honni bod aelod o'r pwyllgor cynllunio, y Cynghorydd June Marshall, wedi dweud "dydw i ddim yn deall y materion technegol".

Dywed y protestwyr fod y datganiad yn hynod bwysig, ac y byddai'r wybodaeth yn gallu arwain at arolwg barnwrol o'r caniatâd cynllunio.

Mae tri o'r 14 cynghorydd oedd yn bresennol yn y cyfarfod yn dweud eu bod nhw wedi clywed y cynghorydd Marshal yn gwneud y sylw.

Ond, dydi'r frawddeg honedig ddim ar recordiad swyddogol Cyngor Gwynedd o'r cyfarfod.

Yn ôl y Cynghorydd Marshall, mae hi'n gefnogol o'r hyn sydd ar y recordiad.

Ymchwiliad

Yn ôl y Cynghorydd Gwenno Glyn, un o'r tri chynghorydd sy'n honni eu bod wedi clywed y frawddeg, mae hi'n bendant o'r hyn glywodd hi.

"Ro ni'n eistedd yn yr ystafell, roedd hi 'chydig bach yn swnllyd, ond mi oedd o'n amlwg fod y Cynghorydd June Marshall wedi siarad fel rhan o'i thrafodaeth.

"Nid siarad efo unrhyw gynghorydd arall yn dawel neu sibrwd oedd hi, mi oedd o'n glir ac yn eglur ac mi glywes i o a fyswn i'n herio unrhyw berson fysa'n deud yn wahanol wrtha'i."

Mae David Graves yn un o'r rhai sy'n erbyn y tyrbinau.

Mae o'n dweud ei fod yn gwybod be glywodd o, ac mae'n meddwl fod cyfraith wedi'i thorri.

Pryderon

"Oherwydd ar y pryd roeddem yn mynd i arolwg cyfreithiol ac fe wnaethom gysylltu â Llywodraeth Cymru ynglŷn ag arwyddocâd fod y recordiad ar goll.

"A phe bai o wedi ei gymryd yn fwriadol yna byddai hynny yn weithred droseddol.

"Wrth geisio cael y mater wedi ei ymchwilio gan Wynedd a'i gymryd o ddifrif, rydym wedi dod yn erbyn wal frics, o ran parodrwydd i ymchwilio'r mater go iawn fel y dylai ddigwydd.

"Rydym wedi clywed gan swyddog monitor y bydd yna brofion gwyddonol, ond does yna ddim golwg fod hynny wedi digwydd."

Mewn datganiad, mae Cyngor Gwynedd yn dweud eu bod nhw'n ymchwilio ac y bydda nhw'n ymateb ar ôl i'r broses ddod i ben.

Maen nhw hefyd wedi dweud wrth Mr Graves fod wyth o'r cynghorwyr yn y cyfarfod yn hapus fod y recordiad yn gywir a doedd 3 ddim yn cofio be gafodd ei ddweud.

Mae'r cyngor hefyd yn dweud fod modd cyflwyno'r pryderon i'r Ombwdsman Llywodraeth Leol a'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol