Cyrsiau o Loegr i ddisgyblion TGAU ysgolion annibynnol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe fydd disgyblion sy'n sefyll TGAU yn 2017 yn cychwyn ar y cwrs newydd

Mae nifer o ysgolion annibynnol yng Nghymru wedi dweud wrth y BBC y byddan nhw yn cynnig cyrsiau arholi o Loegr y flwyddyn nesa' yn hytrach na dilyn cyrsiau unigryw Cymru.

Dywed Cyngor Ysgolion Annibynnol Cymru fod diffyg hygrededd nac adnabyddiaeth ryngwladol mewn cyrsiau penodol i Gymru.

Ar hyn o bryd mae dau draean o ysgolion annibynnol Cymru, rhai sy'n codi ffi, yn dilyn cyrsiau Cymreig.

Y flwyddyn nesa bydd 'na gymwysterau TGAU newydd yng Nghymru ac yn Lloegr a fydd yn wahanol iawn i'w gilydd.

Cyrsiau newydd fydd y rhain mewn Cymraeg, Saesneg a Mathemateg a fydd yn seiliedig yn fras ar y strwythur TGAU presenol.

2017

Yn Lloegr fe fydd 'na system raddio newydd gyda rhifau yn hytrach na llythrenau a fydd 'na ddim gwaith cwrs i'r mwyafrif o bynciau.

Bydd y newidiadau yn digwydd yn raddol, gyda disgyblion 13 oed, y rhai fydd yn sefyll yr arholiad yn 2017, y cyntaf i'w dilyn.

Dywedodd Kenneth Underhill, cadeirydd Cyngor Ysgolion Annibynnol Cymru, bod 'na lawer o drafod am sefydlu system addysg o safon fyd-eang yng Nghymru ac mai dyna eu dymuniad.

"Ond ychydig o sylwedd sydd ar gyfer hynny," meddai.

"Mae 'na nifer o benaethiaid yr ysgolion annibynnol yma sy'n Gymry gwladgarol, ond ein cyfrifoldeb yw gwneud y gorau ar gyfer y disgyblion.

"Dyw hynny'n ddim i'w wneud â dewis Cymru neu Loegr, ond yr hyn sydd orau ar gyfer y disgyblion."

Cyfartal

Mae BBC Cymru yn deall y bydd Ysgol Friars ym Mangor, sydd o dan ofal awdurdod lleol Gwynedd, yn edrych ar opsiynau ar gyfer TGAU Iaith Saesneg.

Byddai hynny'n cynnwys y dewis o ddefnyddio bwrdd arholi Cymru, neu ddefnyddio bwrdd arholi Lloegr yn unig.

Yn ôl dirprwy bennaeth yr ysgol, David Healey, maen nhw'n ystyried hyn am fod 'na "fwy o berygl" i'r cymhwyster o Gymru i beidio â chael ei drin yn gyfartal.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn hyderus y bydd y cymwysterau yn cael eu parchu.

"Mae'r ad-drefnu ar sail tystiolaeth gref gan adolygiad annibynnol o gymwysterau ac eraill.

"Rydym yn hyderus y bydd y drefn cymhwyso newydd yr ydym yn ei ddatblygu yn cael ei barchu ac y bydd yn gadarn.

"Rydym yn benderfynol o sicrhau bod gan ein pobl ifanc gymhwysterau credadwy, trwyadl a gwerthfawr a fydd yn allwedd ar gyfer llwyddiant iddyn nhw yn y dyfodol...

"... ac rydym yn hyderus bod y camau yr ydym wedi ei wneud y rhai cywir ar gyfer ein disgyblion."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol