Parth .cymru y flwyddyn nesaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae ymgyrch wedi bod ers blynyddoedd i geisio sicrhau bod gan bobl yr hawl i ddefnyddio Cymru neu Wales ar eu cyfeiriad rhyngrwyd

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau defnyddio cyfeiriad cyfrifiadurol .cymru a .wales o'r flwyddyn nesaf ymlaen.

Bydd y parthau rhyngrwyd Cymreig newydd yn dod i fodolaeth yn ddiweddarach eleni.

Wrth siarad mewn cynhadledd yn Llundain, dywedodd Carwyn Jones y bydd y datblygiad yn gyfle i Gymru gael ei phresenoldeb amlwg ei hun ar y we.

Bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau ar y newid o .gov.uk i .cymru a .wales o'r flwyddyn nesaf, ac yn ymuno â sefydliadau eraill sydd hefyd yn gwneud y newid, gan gynnwys Chwaraeon Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

'Cyfle cyffrous'

Mae ymgyrch wedi bod ers blynyddoedd i geisio sicrhau bod gan bobl yr hawl i ddefnyddio Cymru neu Wales ar eu cyfeiriad rhyngrwyd, yn enwedig ers penderfyniad Icann, y corff rhyngrwyd rhyngwladol, yn 2012 i ehangu'r nifer o gyfeiriadau sydd ar gael fel '.com', '.net' a '.org'.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Mae hwn yn gyfle cyffrous i Gymru gael presenoldeb amlwg ar y we ac yr wyf yn falch ein bod wedi gallu ymuno â sefydliadau proffil uchel eraill yn arwain y ffordd gyda'r newid i .wales a .cymru.

"Mae hyn yn rhoi cyfle i osod Cymru ar wahân ar-lein a hyrwyddo manteision unigryw ein gwlad, yn economaidd ac yn ddiwylliannol.

"Trwy sicrhau enwau parth dwyieithog rydym hefyd yn gallu hyrwyddo ac annog y defnydd o'r iaith Gymraeg ar-lein."

Ymateb

Dywedodd y Democrat Rhyddfrydol Eluned Parrott AC y dylai'r llywodraeth ddwyn pwysau ar y cwmniau sy'n cofrestru cyfeiriadau rhyngrwyd i brisio'r cyfeiriadau newydd ar "lefel resymol", a hynny er mwyn i fusnesau bach fedru manteisio ar "gyfle gwych".

Ym marn y Ceidwadwr Suzy Davies, mae'n "hollol gywir" i Lywodraeth Cymru ddefnyddio'r cyfeiriadau newydd ar y cyfle cyntaf.

"Mae trafodion ar-lein yn ffordd gynyddol broffidiol i fusnesau Cymru i roi hwb i archebion, felly dylai ei gwneud hi'n haws i adnabod cyflenwyr wedi'u lleoli yng Nghymru helpu i hyrwyddo economi Cymru," meddai Ms Davies.

Ar ran Plaid Cymru, dywedodd Bethan Jenkins: "Mae'r enwau parth newydd yn hirddisgwyliedig - mae Plaid Cymru wedi ymgyrchu'n gyson iddynt gael eu creu a'u mabwysiadu".

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol