Angen 'sefyll gyda'r gymuned Foslemaidd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n ymddangos bod fideo Isis yn cynnwys dau ddyn o Gaerdydd - Nasser Muthana (canol) a Reyaad Khan (chwith)

Mae angen i bobl Cymru sefyll ochr yn ochr â'r gymuned Foslemaidd, yn ôl Cyngor Rhyng-ffydd Cymru, ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod dau ddyn o Gaerdydd wedi ymddangos mewn fideo gan y grŵp eithafol, Isis.

Reyaad Khan a Nasser Muthana yw'r ddau ddyn sydd wedi ymddangos yn y fideo.

Yn ôl un o gyn swyddogion MI6 - Richard Barrett - mae hyd at 500 o Brydeinwyr yn ymladd allan yn Syria ar hyn o bryd.

Ond, mae ysgrifennydd Cyngor Rhyng-ffydd Cymru - y Parchedig Aled Edwards - yn pwysleisio bod angen gwneud yn siŵr nad yw'r gymdeithas Foslemaidd yn cael ei phardduo.

'Dim arwyddion'

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd tad Aseel (chwith) a Nasser (dde) Muthana nad oedden nhw wedi dangos unrhyw arwyddion o fod yn radical

Mae'r ddau ddyn yn y fideo yn 20 oed ac wedi eu magu yng Nghaerdydd. Fe aeth Nasser Muthana i Ysgol Uwchradd Cathays. Does dim cadarnhad i ba ysgol aeth Reyaad Khan yn wreiddiol, ond yn ddiweddarach aeth y ddau i Goleg Catholig Dewi Sant.

Mae brawd Nasser Muthana, Aseel, hefyd wedi teithio i Syria ar ôl dweud wrth ei dad ei fod yn mynd i aros gyda ffrind er mwyn adolygu cyn arholiad mathemateg.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru, mae tad y ddau frawd yn dweud nad oedd ei feibion wedi dangos arwyddion bod ganddyn nhw safbwyntiau eithafol.

Dywedodd Ahmed Muthana: "Dydw i heb weld unrhyw arwyddion eu bod nhw fel hardliners...

"Roedden nhw'n hoffi pêl-droed, rygbi, dydw i heb glywed unrhyw beth o gwbl."

'Sefyll yn gyfochrog'

Mae pryder cynyddol am y nifer o bobl ifanc o Brydain sy'n teithio i frwydro yno, gydag un o brif swyddogion Heddlu Llundain yn rhybuddio eu bod nhw'n fygythiad tymor hir i ddiogelwch Prydain.

Dywedodd Mr Barrett na fyddai'n bosib monitro'r holl bobl sydd wedi bod yn ymladd, unwaith y maen nhw'n dychwelyd i Brydain.

Ond mae'r Parchedig Aled Edwards yn dweud na ddylai pobl Cymru ynysu'r gymuned Fwslimaidd.

"Dwi'n credu bod hi'n allweddol bwysig ein bod ni fel cenedl Gymreig yn sefyll yn gyfochrog o'r brif ffrwd Islamaidd.

"A be' dwi'n meddwl sy'n allweddol bwysig yw bod ni ddim yn gwneud y sefyllfa yn waeth drwy neilltuo'r gymdeithas, a'i phardduo hi, a gwneud iddi deimlo'n fregus, ac mae hwnna' yn beryg ar hyn o bryd.

"Gall hynny wneud y sefyllfa llawer gwaeth."

'Cyfnod rhyfedd'

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Sheikh Zane Abdo nad oedd unrhyw awgrym y byddai'r dynion yn dilyn y trywydd radical yma

Un oedd yn adnabod y dynion yw Imam Canolfan Islamaidd De Cymru, Sheikh Zane Abdo.

Dywedodd bod Nasser ac Aseel Muthana yn "normal", cyn iddyn nhw fynd drwy "gyfnod rhyfedd iawn" pan ddechreuodd y ddau newid.

"Aethon nhw drwy gyfnod rhyfedd iawn pan ddechreuon nhw ddweud eu bod nhw yn teimlo yn fwy difrifol am eu ffydd ac yn dechrau dangos barn oedd yn eithaf gwleidyddol, yn enwedig y brawd hŷn."

Dywedodd Sheikh Abdo nad oedd yr un o'r ddau wedi bod i'w fosg ers bron i ddwy flynedd, a'i fod yn pryderu am bobl all gael eu dylanwadu gan y fideo.

Ychwanegodd bod mam Reyaad Khan wedi dod ato i ofyn am gymorth sawl mis yn ôl, ar ôl iddo bregethu yn erbyn radicaliaeth.

"Daeth hi ata'i wedyn, roedd hi'n crio, yn dweud 'Beth alla i fod wedi gwneud, beth alla i wneud?'

"Mi wnes i drio ei chysuro hi. Digwyddodd hyn sawl mis yn ôl."

'Problem yng Nghaerdydd'

Yn ôl un academydd, mae gan ddinas Caerdydd broblem ynglŷn â phobl ifanc yn cael eu radicaleiddio.

Dywedodd y Dr Suraj Lakhani, sydd wedi cwblhau gwaith ymchwil i radicaleiddio yn y DU ym Mhrifysgol Caerdydd: "Hyd y gwn i, mae problem fawr wedi bod yng Nghaerdydd ers tro.

"Mae hwn yn bryder sydd wedi ei godi nid yn unig gan y gwasanaethau cudd-wybodaeth a llywodraeth Cymru, ond hefyd Heddlu De Cymru a chymunedau Moslemaidd lleol.

"Mae pobl wedi bod yn dweud bod angen gwneud rhywbeth yng Nghaerdydd, maen nhw angen cefnogaeth.

'Bygythiad'

"Mae 'na fygythiad wedi bod ers tro yn debyg i lefydd eraill yn y wlad. Oes, mae bygythiad wedi bod ac mae'n parhau."

Dywedodd bod sawl rheswm pam bod dynion ifanc yn barod i ryfela dramor.

"Mae'n gyfuniad o bryderon dyngarol, teimlad o ddyletswydd i'w crefydd, tuag at eu perthnasau Mwslimaidd, ac am rai rhesymau personol hefyd.

"Mae'n ymwneud â gadael eich bywyd diflas i edrych ... am frawdoliaeth a rhyw fath o hunaniaeth, gwrywdod a gweithredu dramor."

Straeon perthnasol