Galw'r bad achub ddwywaith mewn 5 awr

  • Cyhoeddwyd

Fe gafodd bad achub o Gricieth ddwy alwad i roi cymorth i gwch hwylio mewn trafferthion yn yr ardal brynhawn dydd Gwener.

Roedd y cwch 18 troedfedd wedi hwylio o Fochras gyda thri pherson o'r ardal ar ei fwrdd.

Tua tri o'gloch, fe gafodd y bad alwad i ddweud bod injan y cwch wedi methu, a chafodd ei dynnu i harbwr Pwllheli.

Fodd bynnag, tua pump awr wedi hynny, roedd y cwch mewn trafferthion eto.

Er ei fod wedi angori ger lagŵn Mochras, roedd yn cael ei dynnu tuag at greigiau gan lanw cryf.

Roedd dau o deithwyr y cwch wedi mynd i'r dŵr i geisio cyrraedd y lan.

Fe gafodd yr holl deithwyr eu cludo i'r lan gan fad achub, a chafodd y cwch ei dynnu i ddiogelwch am yr eildro.