Addysg dwy sir: Dim mesurau arbennig

  • Cyhoeddwyd

Mae Estyn wedi cyhoeddi eu bod nhw wedi codi'r mesurau arbennig ar wasanaethau addysg Ynys Môn a Sir Benfro.

Fe ddywedodd y corff sy'n gyfrifol am arolygu ysgolion bod gwelliannau sylweddol wedi bod yn y ddwy sir, a bod cynlluniau digonol yn eu lle.

Mae'r cyhoeddiad yn golygu mai pedair sir; Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Merthyr Tudful, sy'n parhau i fod yng nghategori mesurau arbennig Estyn.

Yn ogystal, mae Cyngor Powys wedi cael gwybod nad oes angen "gwelliannau sylweddol" ar wasanaethau addysg yn y sir, mwyach.

Wythnos yn ôl, fe ddywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones wrth BBC Cymru, ei fod o'n credu na all rhai cynghorau wella safonau addysg.

Ychwanegodd ei bod hi'n amhosib cael ffydd yn safon addysg yng Nghymru gyda chwech awdurdod mewn mesurau arbennig.

Roedd Mr Jones yn teimlo bod y sefyllfa'n rhoi mwy o sail i gwtogi ar niferoedd awdurdodau lleol yng Nghymru.