Llofruddwyr Aamir Siddiqi yn colli eu hapêl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ben Hope (chwith) a Jason Richards yn treulio o leiaf 40 mlynedd dan glo

Mae dau ddyn a drywanodd fachgen yn ei arddegau i farwolaeth ar garreg ddrws ei gartre' yng Nghaerdydd wedi colli eu hapêl.

Bu farw Aamir Siddiqi , oedd yn 17, wedi i Jason Richards, 39, a Ben Hope 40, ymosod arno gyda chyllyll, yn gwisgo mygydau balaclafa ym mis Ebrill 2010.

Clywodd y llys fod y ddau wedi llofruddio'r llanc wedi iddyn nhw fynd i'r tŷ anghywir yn ardal Y Rhath yn y brifddinas.

Roedd tad Aamir, Sheikh Iqbal Ahmad, 68, a'i fam 55 oed, Parveen Ahmad, wedi ceisio atal yr ymosodiad.

Ym mis Chwefror y llynedd cafodd Richards a Hope eu carcharu am oes, gyda lleiafswm o 40 mlynedd dan glo.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Aamir Siddiqi'n astudio ar gyfer arholiadau Lefel A

Colli apêl

Fe gollodd Richards apêl yn erbyn y dyfarniad a'r ddedfryd.

Yn ogystal, fe gollodd Hope ei apêl yn erbyn hyd ei ddedfryd.

Clywodd y llys yn yr achos gwreiddiol bod y ddau wedi cael eu talu £1,000 i ladd dyn busnes o Gaerdydd, Mohammad Tanhai, oherwydd dyled na chafodd ei thalu.

Ond ar Ebrill 11, 2010 aeth y ddau i'r tŷ anghywir ar ôl cymryd cyffuriau a phan agorodd Aamir Siddiqi y drws fe wnaeth y ddau ei drywanu i farwolaeth ac anafu ei rieni wrth iddyn nhw geisio'i amddiffyn.

Straeon perthnasol