Pryderon parcio i fusnesau Rhuthun

Cyhoeddwyd

Mae aelodau Siambr Fasnach Rhuthun yn poeni bod busnesau'n dioddef gan fod staff y cyngor yn llenwi meysydd parcio'r dref.

Yn ddiweddar, fe gafodd llinellau melyn dwbl eu peintio yng nghanol y dref yn Sir Ddinbych, gan olygu bod rhaid i siopwyr ac ymwelwyr ddefnyddio un o chwe maes parcio talu ac arddangos y dref.

Ond yn ôl y siambr, mae gyrwyr yn cael trafferth dod o hyd i le gan mai dyma lle mae staff y cyngor a'u hymwelwyr yn parcio.

Yn ogystal, meddai aelodau, mae gwrandawiadau cwest yn Neuadd y Sir yn ynchwanegu at y broblem.

'Effaith ofnadwy'

Fe ddywedodd cadeirydd Siambr Fasnach Rhuthun, Elwyn Edwards:

"Yn gyntaf oll, maen nhw wedi symud y rhan fwyaf o swyddogion i Ruthun heb ddarparu lle parcio, gan olygu eu bod nhw'n defnyddio'r meysydd cyhoeddus.

"Yna mae'r gwrandawiadau cwest yn cael eu cynnal yma ac ar y diwrnodau hynny mae'r meysydd yn llawn dop.

"Mae'n cael effaith ofnadwy... Dw i ddim yn meddwl ei fod o'n deg i fasnachwyr yn y dre' sy'n talu cyfraddau mawr."

Mae Mr Edwards hefyd yn honni ei bod hi wedi mynd o ddrwg i waeth ers i Gyngor Sir Dinbych werthu rhai safleoedd lle'r arferai staff barcio.

"Maen nhw wedi cau un swyddfa fawr yma - yr adran gynllunio - a'i werthu.

"Ac mae 'na adrannau eraill, alla'i ddim manylu... ond dw i'n meddwl fod hynny'n cyfrannu at y meysydd parcio llawn.

"'Da ni am weld darpariaeth ar gyfer y staff a'r gwrandawiadau cwest."

Colli £1,200

Mae masnachwyr wedi cwyno am y broblem, yn ogystal. Fe ddywedodd un ddynes fusnes bod ei helw misol hi wedi gostwng £1,200 ers dyfodiad y llinellau melyn.

Dywedodd perchennog siop arall fod ei busnes wedi colli £500, tra'r oedd un arall yn honni nad oedd hi erioed wedi ei gweld hi mor ddistaw - a hithau'n gweithio yno ers 47 mlynedd.

Mae gwraig Mr Edwards, Carol Edwards yn rhedeg siop ddillad merched Gayla House.

Fe ddywedodd eu bod nhw "wir yn dioddef. Mae'r meysydd parcio'n llawn ond does neb yn y dre'."

Mae BBC Cymru wedi gofyn am ymateb Cyngor Sir Dinbych.