Alun Ffred yn beirniadu penderfyniad M4

  • Cyhoeddwyd
M4
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cynllun cyntaf i adeiladu ffordd liniaru ei ddadorchuddio yn 2004

Mae aelod cynulliad blaenllaw wedi codi pryderon nad oes ystyriaeth lawn wedi ei roi i'r cynlluniau i adeiladu ffordd newydd yn ardal Casnewydd er mwyn lliniaru tagfeydd ar yr M4.

Dywed Alun Ffred Jones, cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd y Cynulliad, ei fod o'n pryderu nag oes digon o sylw wedi bod i roi gwir ddewis arall.

Mae'r tri opsiwn sy'n cael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â rhan o'r draffordd ar ochr ddeheuol y ddinas yn ôl Mr Jones, AC Plaid Cymru dros Arfon.

Mae Mr Jones wedi ysgrifennu llythyr at y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart, gan godi pryderon ariannol ac amgylcheddol.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru y byddant yn ymateb maes o law.

Mae tagfeydd ar yr M4 yn ardal Casnewydd yn cael eu gweld fel problem gyson i bobl busnes a theithwyr.

Tua £1 biliwn

Bwriad Llywodraeth Cymru yn yr hirdymor yw adeiladu ffordd newydd i liniaru'r broblem - a hynny ar gost o tua £1 biliwn.

Ond mae pryder am y gost ac mae grwpiau amgylcheddol yn dweud y byddai'n niweidiol.

Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r "Llwybr Glas" yn defnyddio cyfuniad o'r A48 i'r de o Gasnewydd a'r hen ffordd Waith Dur

Dywed Alun Ffred Jones fod pobl sydd wedi rhoi tystiolaeth gerbron y pwyllgor yn dweud ei bod yn bosib bod llywodraeth Cymru wedi torri rheolau'r Undeb Ewropeaidd drwy beidio â rhoi gwir ddewis gwahanol fel rhan o'r broses ymgynghori.

Mae Mr Jones yn gofyn a ddylid ystyried opsiwn y llwybr glas fel gwir ddewis arall.

Byddai'r "Llwybr Glas" yn defnyddio cyfuniad o'r A48 i'r de o Gasnewydd a'r hen ffordd Waith Dur ar ochr ddwyreiniol y ddinas, i greu ffordd ddeuol newydd.

Modd cynyddu

Yn ôl cefnogwyr y cynllun, byddai'r ffordd o safon traffordd, a byddai modd cynyddu nifer y lonydd i dri pe bai angen.

Mae Pwyllgor Amgylchedd y Cynulliad yn bwriadu cyhoeddi adroddiad am effaith amgylcheddol ffordd newydd cyn i'r Cynulliad dorri am yr haf.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart y bydd hi yn ymateb maes o law i lythyr Mr Jones.

Mae o yn dweud ei fod o eisiau ateb erbyn dydd Gwener.

Cynllun pwysig

Dywedodd llefarydd ar ran Ffederasiwn y Busnesau Bychain fod y corff wedi rhoi tystiolaeth i'r pwyllgor a'u bod yn "awyddus i glywed ymateb y gweinidog i'r llythyr, a'r nifer o gwestiynau sy'n cael eu codi, a hynny erbyn y dyddiad a benodwyd gan y pwyllgor sef dydd Gwener.

Mae'r canghellor George Osborne wedi dweud fod cynllun i liniaru traffig ar yr M4 yn un o'r cynlluniau pwysicaf o ran ffyrdd yn y DU.

Cafodd y cynlluniau cyntaf i liniaru traffig yn yr ardal eu dadorchuddio yn 2004.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol