Arestio dau arall yn rhan o ymchwiliad i gwmni Bws Padarn

  • Cyhoeddwyd
Padarn Bus

Mae'r heddlu wedi arestio dau arall fel rhan o ymchwiliad i honiadau o dwyll mewn cwmni bysiau yng Ngwynedd.

Cafodd dyn 53 oed a dynes 62 oed eu harestio, ar ôl i'r heddlu arestio dau fel rhan o'r ymchwiliad i'r cwmni ym mis Mai.

Mae'r pedwar wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Mae'r cwmni, oedd yn cyflogi dros 80 o bobl, wedi dirwyn i ben.