Warren Gatland a Cerys Matthews yn cael eu hanrhydeddu

  • Cyhoeddwyd
Warren Gatland

Mae'r gantores a'r ddarlledwraig Cerys Matthews a hyfforddwr rygbi Cymru Warren Gatland ymhlith y rhai sydd wedi eu cydnabod yn rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines eleni.

65 sydd ar y rhestr o Gymru y tro yma gyda'r Athro Michael J Owen o Brifysgol Caerdydd yn cael ei urddo'n farchog am ei gyfraniad at iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth.

Dywedodd yr hyfforddwr rygbi 51 oed Warren Gatland ei fod yn falch iawn ei fod am dderbyn OBE.

Dywedodd: "Mae wedi bod yn ychydig o rollercoaster emosiynol. Fel dyn o Seland Newydd dw i'n gwybod ei bod nhw wedi gwneud ei rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines ychydig o wythnosau yn ôl.

"Mi oedd na nifer o Seland Newydd wedi eu hanrhydeddu. Mae derbyn rhywbeth ym Mhrydain fel Kiwi yn reit arbennig."

Mae'n dweud fod y gefnogaeth mae wedi derbyn gan bobl Cymru yn golygu ei fod yn mwynhau hyfforddi'r tîm cenedlaethol.

"Mae'n hawdd ac mae'n teimlo fel cartref i fi ar y foment. Mae cwpl o ffrindiau wedi bod yn tynnu fy nghoes i am gael doethuriaeth anrhydeddus felly dw i'n siwr y byddan nhw yn gwneud yr un peth y tro yma."

Cerys Matthews

Dywedodd Cerys Matthews: "Yr wyf yn falch iawn o dderbyn yr anrhydedd hwn, a'i dderbyn nid yn gymaint ar gyfer y gerddoriaeth rwyf wedi ei gwneud, ond ar gyfer y gerddoriaeth rwyf wedi chwarae ar fy rhaglen gerddoriaeth ar BBC 6 Music.

"Rwy'n frwd dros rannu cerddoriaeth, trwy ysgrifennu llyfrau, gwneud rhaglenni dogfen ac, wrth gwrs, drwy ryfeddod radio, i gynulleidfa gynyddol, ac mae dderbyn cydnabyddiaeth am hyn yn anhygoel. "

Un enw arall cyfarwydd yw John Barrowman sydd wedi actio yng nghyfres Torchwood y BBC, drama sydd yn cael ei chynhyrchu yng Nghymru. Mae'n derbyn MBE am ei gyfraniad i elusennau a'i waith yn y byd diddanu.

Dywedodd yr actor sydd yn dod o Glasgow yn wreiddiol: "O'n i yn arwyddo llofnodion ddydd Sadwrn tua dau fis yn ôl ac mi ddywedodd fy rheolwr, Gavin 'O Dduw'. O'n i yn meddwl efallai bod na rhywbeth yn bod ac mi ddywedodd e, 'Ti'n cael dy anrhydeddu'.

"Nes i jest sefyll a meddwl, 'Sut mae hyn yn bosib, beth ydw i wedi gwneud i haeddu hyn?'."

Cyfraniad i gymuned

Dyn arall sydd yn dweud ei fod yn falch iawn yw Robert Lewis, cyn cadeirydd Tŷ Hafan. Mae'n cael MBE am ei gyfraniad i ofal lliniarol. Roedd yn y rôl nes 2011.

Mae'n dweud fod yr anrhydedd yn cael ei rhoi nid yn unig iddo fo ond i bawb yn Nhŷ Hafan hefyd.

"Mae'r wobr yn cydnabod ymdrech y staff, y gwirfoddolwyr, yr ymddiriedolwyr a'r bwrdd gweithredol sydd wedi gweithio yn ddi-flino dros y blynyddoedd i roi'r gofal a'r gefnogaeth sydd angen ar blant a phobl ifanc Tŷ Hafan."

Ymhlith yr enwau eraill y mae Gwilym Gwesyn Joseph, Cyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Abertawe, y cynghorydd Robert George Wellington sydd yn arwain Cyngor Torfaen a Ms Julie Gardner am ei chyfraniad i ddatblygiad economaidd yn y maes teledu.

Mae pobl sydd yn gwneud gwaith da yn lleol hefyd yn cael eu hanrhydeddu fel prifathrawon, pobl sy'n gweithio i elusenau a phobl sy'n gwirfoddoli'n y gymuned.

Un ohonynt ydy Mrs Kathleen Giles sydd yn cael MBE am ei chyfraniad yng nghymuned Ceredigion wrth helpu pobl anabl. Mi aeth Mrs Giles ati i sefydlu cynllun gofal fel bod person hŷn neu anabl yn medru byw yn annibynol yn ei cartref ei hun.

Mr Robert Berkeley Harrison ydy un arall sydd yn derbyn MBE. Mae'r dyn 74 oed o Ddinbych wedi sefydlu Ymddiriedolaeth Cae Dai. Cafodd y cynllun ei sefydlu 25 mlynedd yn ôl i gynnig cartref i bobl di-gartref ar ôl i'r ysbyty seiciatryddol lleol gau.