Cyflwyno Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun, Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr: "cynllun ar ffurf coeden, sy'n tyfu o'r tu blaen tuag at y cefn"

Mae Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr wedi eu cyflwyno i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni yn Llanelli.

Yn wahanol i'r arfer, cafodd y Gadair a'r Goron eu cyflwyno mewn un digwyddiad, gyda 50 diwrnod i fynd cyn cychwyn yr Eisteddfod.

Cafodd y Goron ei chynllunio a'i chreu gan yr artist lleol, Angharad Pearce Jones, ac fe gafodd ei hysbrydoli gan dreftadaeth diwydiannol ardal yr Eisteddfod, ynghyd â hanes coeden Myrddin.

Esboniodd Angharad, "Rwyf wedi creu pontydd, cerfluniau pum metr o uchder a channoedd o giatiau ond erioed wedi creu coron o'r blaen, felly mae'r cyfle hwn eleni'n fraint fawr i mi fel artist.

"Mae'r cynllun ar ffurf coeden, sy'n tyfu o'r tu blaen tuag at y cefn. Daeth yr ysbrydoliaeth o hanes coeden Myrddin, o ble mae tref a Sir Gaerfyrddin yn cael eu henwau.

"Er y deunydd diwydiannol roeddwn yn awyddus i'r Goron edrych yn gywrain, yn addurnedig ac yn werthfawr a gobeithiaf bydd bardd teilwng, i'w mwynhau am byth."

Rhoddir y Goron a'r wobr ariannol eleni gan Gyngor Sir Gâr, a chyflwynir hi am ddilyniant o 10 o gerddi di-gynghanedd heb fod dros 250 llinell, dan y teitl 'Tyfu'.

Y beirniaid yw Dylan Iorwerth, Marged Haycock a Dafydd Pritchard.

'Coeden ywen'

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun, Cadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, wedi'i gwneud allan o goeden ywen o ardal Llandysul a gwlân o Lanfihangel yr Arth

Robert Hopkins, crefftwr lleol, yw gwneuthurwr y Gadair eleni, ac fe'i ysbrydolwyd gan dirlun Sir Gâr wrth ei chreu.

Meddai, "Mae'r Gadair wedi'i gwneud allan o goeden ywen o ardal Llandysul a gwlân o Lanfihangel yr Arth ger Pencader.

Disgrifiad o’r llun, Robert Hopkins ac Angharad Pearce Jones gyda'r gadair a'r goron

"Mae hyn yn bwysig, gan mai bwriad y Gadair yw dangos nodweddion y sir, yr arfordir, y bryniau, y cymoedd o ran tirwedd, a chan gyfeirio at nodweddion eraill fel y rygbi a'r Scarlets a'r 'corols' ys dywed trigolion Sir Gâr, y melinau rolio oer yn y gwaith tun, a gwelir hyn ar waelod breichiau'r Gadair".

Cyflwynir y Gadair gan Stuart Cole, er cof am ei fam, Mrs Gwennie Cole a'i dad, Mr David Cole, a rhoddir y wobr ariannol gan Huw a Jean Huw Jones, Rhydaman, er cof am eu rhieni, T Richard ac Eurllyn Jones.

'Lloches' yw'r teitl eleni, gyda'r beirniaid, Llion Jones, Alan Llwyd ac Idris Reynolds, yn chwilio am awdl ar fwy nag un o'r mesurau caeth heb fod dros 250 llinell.

Cynhelir seremoni'r Coroni ddydd Llun 4 Awst am 16.30, a seremoni'r Cadeirio ddydd Gwener 8 Awst am 16.30.

Cynhelir yr Eisteddfod ar Barc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli o 1-9 Awst.