Rhybudd am lygredd mewn afon

  • Cyhoeddwyd
Afon y bala
Disgrifiad o’r llun,
Afon y Bala ar ôl y digwyddiad

Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn ymchwilio i achos llygredd mewn afon sy'n llifo i Lyn Padarn ger Llanberis.

Mae arwyddion yn cael eu gosod ger Afon y Bala yn rhybuddio nofwyr i gadw draw.

Fe ddaeth y llygredd i'r amlwg ar ôl i Dŵr Cymru sylwi bod sylwedd wedi llifo i'w gwaith carthffosiaeth. Erbyn hyn mae'r hylif wedi llifo i Afon y Bala.

Mae arogl cryf yno ac roedd yr hylif i'w weld yn y dŵr. Mae amheuon mai tyrpant (neu turpentine) sydd wedi llifo i'r afon.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn ceisio dod hyd i darddiad y llygredd. Mae asesiad yn digwydd hefyd er mwyn canfod unrhyw effaith ar fywyd gwyllt yr ardal.

Ym mis Mai fe gafodd Cyfoeth Naturiol Cymru orchymyn i ailymchwilio i lygredd yn Llyn Padarn yn dilyn adolygiad barnwrol.

Roedd CNC wedi cydnabod fod yna broblemau cyn i'r achos fynd i'r llys.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol