Lansio Canolfan Ymwelwyr Trawsfynydd

  • Cyhoeddwyd
llyn Traws

Mae llyn gafodd ei greu i fwydo dŵr i ddwy orsaf bŵer bron i ganrif yn ôl yn mynd i gael chwa o awyr iach fel cyrchfan dwristiaeth ddiweddaraf gogledd Cymru.

Llyn Trawsfynydd yw'r diweddaraf i dderbyn cyfran o gynllun £4m Canolfan Rhagoriaeth Eryri a hefyd arian drwy'r cynllun Cymunedau a Natur.

Ymysg y gwelliannau sydd ar y gweill, mae canolfan ymwelwyr a chaffi newydd, llwybr beicio 3km ynghyd â chyfleusterau pysgota a chanwio.

Gobaith Cyngor Gwynedd yw y bydd y ganolfan ar ei newydd wedd yn denu mwy o ymwelwyr i'r ardal, i weld y llyn.

Canolfan ymwelwyr

Mae cyn glwb cymdeithasol yr atomfa sydd gerllaw wedi cael ei drawsffurfio yn ganolfan ymwelwyr newydd gyda chaffi ac ystafell gynadledda.

Mae Antur Stiniog, y tîm sy'n gyfrifol am Lwybrau Beicio Lawr-allt Stiniog ym Mlaenau Ffestiniog, wedi ennill y cytundeb i redeg y ganolfan - mae'n debyg y bydd tair swydd yn cael eu creu yn y lle cyntaf.

Bydd y ganolfan hefyd yn arddangos gwaith artistiaid lleol ac yn sefydlu cyswllt â mab enwocaf yr ardal - Hedd Wyn, bardd y Gadair Ddu. Mi gafodd Hedd Wyn ei fagu yn nhyddyn y teulu yn Nhrawsfynydd cyn cael ei anfon i ymladd yn Fflandrys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, lle bu farw.

Yn ogystal bydd llwybr beicio newydd yn cwblhau cylchdaith wyth milltir o amgylch y llyn artiffisial.

Llogi cychod

Bydd byrddau dehongli newydd hefyd yn helpu ymwelwyr i adnabod y bywyd gwyllt sydd i'w weld drwy gydol y flwyddyn, megis gweilch y pysgod a ddaw yno i chwilio am frithyll y llyn, ynghyd â hanes a threftadaeth Trawsfynydd.

Bydd modd i ymwelwyr logi cychod pysgota, neu logi a defnyddio canŵod a chaiacau i fynd ar y llyn.

Dywedodd Moc Morgan, sy'n lansio'r fenter b'nawn dydd Gwener: "Mae Llyn Trawsfynydd yn adnabyddus am fod yn lle da i bysgota, ond hyd yn hyn, nid yw twristiaid a'r bobl leol wedi cael y cyfle i fwynhau ei brydferthwch yn llawn."

Ychwanegodd Mr Morgan ei fod yn "gobeithio y bydd y ganolfan ymwelwyr newydd hon yn galluogi i bobl fwynhau'r golygfeydd ar draws y llyn, pob dydd o'r flwyddyn, tra y bydd y cyfleusterau pysgota, cychod a beicio yn eu hannog i fynd allan ac i ganfod ei atyniadau naturiol".

'Talu ar ei ganfed'

Derbyniodd Gymdeithas Bysgota Prysor £298,000 gan Brosiect Canolfan Rhagoriaeth Eryri i ailwampio'r hen glwb cymdeithasol, i osod glanfa newydd ac i greu sied newydd i storio'r cychod pysgota.

Dywedodd Cadeirydd y Clwb, Rhys Llywelyn: "Mae wedi cymryd cryn amser i'r prosiect ddwyn ffrwyth, ond mae wedi talu ar ei ganfed.

"Mae wedi bod yn adnabyddus fel canolfan ragoriaeth ar gyfer pysgota ers degawdau ond rydym yn hapus iawn y gallwn bellach groesawu ystod ehangach o ymwelwyr.

"Rwy'n gwybod y bydd y bobl leol a'r twristiaid yn gwerthfawrogi'r caffi - mae'r golygfeydd o'r llyn o'r tu mewn ac o'r teras yn arbennig, a dydyn nhw byth yr un fath. Ac mae gan y tîm yn Stiniog enw da iawn am ansawdd eu bwyd."

Mae Llyn Trawsfynydd yn rhan o Un Antur Fawr, prosiect £4 miliwn i greu cyfleoedd gweithgareddau awyr agored o'r safon gorau mewn pedair Canolfan Ragoriaeth yn ardal Meirionnydd yn ne Eryri.

Dyma'r olaf o'r pedair canolfan i gael ei hagor - mae'r tair arall ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin, Llwybrau Beicio Lawr-allt Antur Stiniog ym Mlaenau Ffestiniog a Chanolfan Glan-llyn, ger y Bala.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol