Dŵr Cymru: Elw o £50 miliwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae elw Dŵr Cymru yn cael ei ail-fuddsoddi

Mae Dŵr Cymru wedi adrodd eu bod yn perfformio yn "well nag erioed".

Roedd eu helw y llynedd yn £50 miliwn - cynnydd o £21 miliwn o'r flwyddyn flaenorol.

Mae strwythur perchnogaeth y cwmni yn golygu fod yr holl elw yn cael ei ail-fuddsoddi yn y busnes.

Wrth i'r cwmni gyhoeddi eu canlyniadau ar gyfer y flwyddyn dywedodd Dŵr Cymru eu bod yn buddsoddi £1 miliwn y dydd ac mae ganddynt gynlluniau i fuddsoddi £1.5 biliwn pellach rhwng 2015 a 2020.

Dywedodd Cadeirydd Glas Cymru, Bob Ayling: "Y flwyddyn ddiwethaf oedd blwyddyn orau Dŵr Cymru ers i'r cwmni ddod yn eiddo i Glas Cymru yn 2001. Heb unrhyw gyfranddeiliaid preifat, mae Glas Cymru'n ffordd unigryw o berchen ar gwmni dŵr, lle mae'r holl elw'n mynd i'r cwsmeriaid.

"Trwy'r strwythur perchnogaeth yma, rydyn ni wedi dangos y gallwn berfformio o leiaf cystal, neu'n well na chwmnïau eraill tebyg. Erbyn hyn, mae ein prisiau wedi gostwng yn is na chwyddiant am bum mlynedd yn olynol, ac yn ôl Ofwat, ni yw'r cwmni gorau ond un o ran gwasanaethau i gwsmeriaid."

Mae cynlluniau buddsoddi y cwmni yn cynnwys cynnal a gwella'r rhwydwaith dŵr a charffosiaeth gan gynnwys adeiladu gweithfeydd trin dŵr newydd yng Ngheredigion, Ynys Môn a Chonwy.