Achos y Gleision: "Safonau isel"

  • Cyhoeddwyd
Malcolm F

Mae'r erlyniad a'r amddiffyniad yn achos trychineb glofa'r Gleision wedi dechrau crynhoi'r achos yn erbyn Malcolm Fyfield ac MNS Mining.

Yn ôl yr erlynydd, Greg Taylor QC, roedd Mr Fyfield a MNS Mining yn euog o ddynladdiad gan fod safonau Mr Fyfield yn brin o'r hyn oedd angen gan reolwr glofa. Roedd Mr Fyfield a'r cwmni yn gyfrifol am farwolaethau'r pedwar glöwr meddai.

Bu farw Charles Breslin, Philip Hill, Garry Jenkins, a David Powell ar ôl i 600,000 o alwyni o ddŵr lifo i'r pwll ar ôl i'r glowyr ddefnyddio ffrwydron i ehangu rhan o'r ffas.

Yn ôl yr erlyniad roedd dŵr yn bresennol y tu ôl i'r ffas "ers blynyddoedd" a doedd Mr Fyfield ddim yn dweud y gwir pan ddywedodd ei fod wedi cynnal profion yn yr ardal cyn y drychineb.

Awgrymodd yr erlyniad nad oedd Mr Fyfield wedi archwilio'r ardaloedd iawn, a'i fod yn aneglur ynglŷn â pha ardaloedd y bu'n gweithio ynddo yn y pwll.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Mr Fyfield newydd ddechrau gweithio yng nglofa'r gleision ychydig wythnosau cyn y drychineb, a doedd e ddim yn gyfarwydd â'r lofa.

Dywedodd yr erlyniad hefyd y dylai Mr Fyfield fod wedi gwneud archwiliad trylwyr o'r ardal cyn i Phillip Hill danio'r ffrwydron.

"Ddim ar ben y sefyllfa"

"Doedd hi ddim yn ddigon da rhoi'r bai ar Mr Hill. Cyfrifoldeb y rheolwr oedd sicrhau fod y rheolau yn cael eu dilyn. Doedd gan Mr Fyfield ddim rheolaeth dros y sefyllfa."

Mae'r erlyniad yn dweud y dylai Mr Fyfield fod wedi gorchymyn i Mr Hill aros, er mwyn gwneud yn siŵr fod yr ardal yn ddiogel.

Dywedodd Mr Taylor nad oedd yn rhoi pleser iddo erlyn dyn â gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant mwyngloddio. Ond, meddai, roedd ei safonau yn brin iawn o'r hyn a ddisgwyliwyd ganddo.

Wrth grynhoi'r achos ar ran Mr Fyfield dywedodd Elwen Evans QC y byddai ymchwiliad cyhoeddus wedi bod yn fwy priodol nag achos llys.

Bu bron i Mr Fyfield farw yn y digwyddiad ac roedd y dystiolaeth yn dangos bod Mr Fyfield yn ddyn gofalus a chydwybodol, meddai.

Doedd hi dal ddim yn glir lle'r oedd tarddiad y 600,000 galwyn o ddŵr. Yn ol Ms Evans roedd gan yr erlyniad theori - ond dim achos yn erbyn Mr Fyfield.

Mae Mr Fyfield ac MNS Mining Cyf. yn gwadu cyhuddiadau o ddynladdiad.

Mae'r achos yn parhau.