Diffoddwyr tân ar streic am 24 awr

  • Cyhoeddwyd
Firefighters
Disgrifiad o’r llun,
Mae undeb y frigâd dân, yr FBU yn dweud bod 60 yn oedran rhy hen i weithio mewn swydd mor heriol

Mae diffoddwyr tân ledled Cymru ar streic am 24 awr, wrth i'r anghydfod dros bensiynau barhau.

Mae aelodau undeb y frigâd dân (FBU) yn gwrthwynebu cynlluniau i godi oed ymddeol o 55 i 60, a chynyddu cyfraniadau pensiynau.

Yn 24 awr o hyd, hon yw'r streic hiraf ers i ymgyrhch yr undeb ddechrau dair blynedd yn ôl.

Fe ddywedodd llywodraeth San Steffan fod gan ddiffoddwyr ymysg y cynlluniau pensiwn mwyaf hael yn y sector gyhoeddus.

Daw'r streic hon yn dilyn gweithred debyg ddechrau mis Mai.

Yn ystod streiciau blaenorol, mae gwasanaethau tân wedi defnyddio cynlluniau wrth-gefn yn cynnwys defnyddio staff nad ydyn nhw'n rhan o'r undeb, a blaenoriaethu digwyddiadau.