BBC Cymru'n symud i ganol Caerdydd erbyn 2018

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o'r ganolfan ddarlledu newydd
Disgrifiad o’r llun,
Golygfa o'r ganolfan newydd o'r awyr
Disgrifiad o’r llun,
Delwedd o ochr yr adeilad
Disgrifiad o’r llun,
Argraff arlunydd o'r tu mewn
Disgrifiad o’r llun,
Tu mewn i'r adeilad

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi y bydd eu canolfan ddarlledu newydd yng Nghaerdydd yn cael ei lleoli yng nghanol y ddinas erbyn 2018.

Wrth siarad gyda staff brynhawn ddydd Mawrth, datgelodd cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, y byddai'r ganolfan yn symud i safle'r brif orsaf fysiau ger gorsaf rheilffordd Canol Caerdydd.

Mae'r penderfyniad wedi cael sêl bendith Bwrdd Gweithredol y BBC ac Ymddiriedolaeth y BBC, ac yn amodol ar gwblhau cytundebau cyfreithiol yn ystod y misoedd nesaf.

Mae'r ganolfan bresennol yn Llandaf wedi bod ar werth ers hydref 2013, ynghyd ag adeilad Tŷ Oldfield gyferbyn â'r ganolfan ar Ffordd Llantrisant. Y gred yw y bydd y safleoedd wedi'u gwerthu o fewn y misoedd nesa', a'r arian yn cael ei fuddsoddi yn yr adeilad newydd.

Bu'r ganolfan yn gartref i BBC Cymru ers 1966.

2018

Mae disgwyl i 1,200 o staff fod wedi symud i'r adeilad newydd erbyn 2018.

Eisoes mae cynyrchiadau drama teledu'r BBC - gan gynnwys timau Pobl y Cwm a Doctor Who - wedi symud i stiwdios Porth y Rhath ym Mae Caerdydd, ac mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC wedi adleoli i Neuadd Hoddinot, hefyd yn y bae.

Bydd y ganolfan newydd yn gartre' i lawer o raglenni BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, yn ogystal â chynyrchiadau teledu Cymraeg a Saesneg, gan gynnwys Newyddion 9, Wales Today, a rhaglenni materion cyfoes a chwaraeon.

Bydd aelodau o'r tîm gwasanaethau ar-lein yn symud hefyd.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru: "Mae'r cynlluniau ar gyfer Sgwâr y Brifddinas nid yn unig yn gwneud synnwyr gwych yn ariannol, ond maen nhw hefyd yn torri tir newydd. Maen nhw'n darparu cyfle unwaith mewn oes i fynd llawer yn agosach at ein cynulleidfaoedd; i helpu i drawsnewid rhan o'n prifddinas, ac i weithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid i gryfhau enw da Cymru fel cymuned greadigol fyd enwog.

"Mae'r ganolfan ddarlledu newydd yn addo bod yn gartref anhygoel mewn lleoliad anhygoel yng nghanol y cyffro. Mae'r cyhoedd yn disgwyl y gorau gan y BBC - a bydd y datblygiad yma, o'r diwedd, yn rhoi'r offer, y dechnoleg a'r cyfleusterau i'n timau rhaglenni wasanaethu ein cynulleidfaoedd am ddegawdau i ddod."

'O'r radd flaenaf'

Yn ôl Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: "Ein diwydiannau creadigol yw un o'n meysydd mwyaf deinamig ac sy'n tyfu gyflymaf o fewn yr economi yng Nghymru. Ry'n ni'n croesawu'r penderfyniad yma sy'n fuddsoddiad gwerth miliynau gan y BBC i Gymru, a fydd yn darparu pencadlys o'r radd flaenaf fel y gwelwyd yn Glasgow, Salford a Llundain."

Dywedodd David Jones AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: "Mae cyhoeddiad heddiw yn nodi dechrau cyfnod newydd i'r BBC yng Nghymru. Ar ôl cyfnod o dros 48 mlynedd yn y Ganolfan Ddarlledu yng Nghaerdydd, mae'r symudiad i gyfleusterau darlledu newydd, modern, yn dangos ymrwymiad parhaus y BBC i ansawdd a chynhyrchu darlledu yng Nghymru."

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, Phil Bale:

"Dyma newyddion cyffrous iawn i'r ddinas a bydd yn cyflymu ein cynlluniau ar gyfer yr ardal. Ar hyn o bryd, dyw'r rhan yma o ganol dinas Caerdydd ddim yn rhoi'r argraff orau, a'n bwriad yw creu lle y bydd pobl Caerdydd yn falch ohono ac sy'n creu argraff ar ymwelwyr."

Astudiaeth dair blynedd

Mae Huw Eurig Davies, o gwmni Boom Pictures Cyf, hefyd wedi croesawu'r cyhoeddiad, gan ddweud:

"Mae datblygu canolfan ddarlledu bwrpasol newydd i'r BBC yng Nghaerdydd yn sicr o roi hwb i broffil a chynyddu hyder yn ein diwydiannau creadigol yma gan ei fod yn adeiladu ar y rhagoriaeth sydd eisoes yn bodoli ar draws y sector cynhyrchu yng Nghymru.

"Rydym yn credu fod y datblygiad hwn yn cynnig cyfle gwych ar gyfer partneriaethau agosach gyda chwmnïau annibynnol a sefydliadau, fel ni, sy'n helpu'r BBC ac eraill drwy gynhyrchu'r cynnwys creadigol gorau posibl."

Daw'r penderfyniad yn dilyn astudiaeth dair blynedd fanwl i'r hen gyfleusterau ar y safle presennol yn Llandaf a'r angen cynyddol i foderneiddio'r dechnoleg. Cafodd opsiynau i uwchraddio'r safle presennol eu diystyru gan eu bod yn fwy costus, yn amharu'n fwy ac y bydden nhw wedi cymryd yn hirach i'w cwblhau.

Yn ôl y BBC, bydd y ganolfan newydd tua hanner maint yr adeilad presennol - tua 150,000 troedfedd sgwâr - ac yn rhatach i'w chynnal.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC