Nicole Reyes yn dychwelyd gartref

  • Cyhoeddwyd
Nicola Reyes
Disgrifiad o’r llun,
Fe symudodd Ms Reyes i'r Caribî yn 2004

Mae mam o Gaerdydd gafodd ei charcharu am lofruddio ei gŵr yng Ngweriniaeth Dominica bellach wedi cyrraedd gartref.

Mae'n debyg bod teulu Nicole Reyes wedi talu degau o filoedd er mwyn ei rhyddhau.

Cafodd Ms Reyes, 38 sy'n fam i ddau o blant, ei dedfrydu i garchar am 12 mlynedd ym mis Chwefror wedi iddi ei chael yn euog o ladd ei gŵr.

Roedd hi wedi ei chyhuddo o redeg dros ei gŵr Jorge Quintanilla Reyes, 37 ym mis Gorffennaf 2012 gyda cherbyd. Roedd Mr Reyes yn reidio beic modur ar y pryd.

£62,000 oedd pris rhyddid

Mae Ms Reyes wastad wedi mynnu ei bod yn ddieuog gan ddweud ei bod hi wedi ei daro'n ddamweiniol wrth geisio osgoi car oedd yn gyrru tuag ati yn dilyn noson allan.

Roedd hi'n wynebu dedfryd o 30 mlynedd yn wreiddiol ond cafodd hwn ei ostwng i 12 mlynedd ar ôl i'r cyhuddiad gael ei israddio.

Cafodd ei theulu wybod y byddai'n cael ei rhyddhau petai nhw'n talu £62,000 am fechnïaeth.

Fe lwyddon nhw i wneud hynny ac mae Ms Reyes bellach gartref gyda'i theulu.

Dywedodd ei mam Jeannette Clements: "Fe lwyddon ni i grafu'r arian mechnïaeth at ei gilydd o le bynnag oedden ni'n gallu - fe wnaethom fenthyg gan y teulu a gwerthu ein dodrefn.

"Doedd dim ots am ddim byd heblaw cael Nicole gartref."