Achos Maddocks: DJ wedi gweld 'gwaed yn y toiled'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunWedi'r llofruddiaeth roedd yr heddlu yn apelio am dystion

Mae achos llys i farwolaeth dyn mewn tafarn wedi clywed bod y DJ wedi gweld gwaed ar lawr y toiled.

Dywedodd Daniel Green ei fod wedi edrych o dan y ciwbicl a gweld gwaed, a rhywun ar ei liniau.

Ac roedd dyn arall yn sefyll y tu ôl iddo, yn ôl Mr Green, oedd yn adnabod yr esgidiau fel rhai'r diffynnydd Francesco John Prevete oedd hwnnw.

Mae Francesco John Prevete, 46 o Wrecsam, yn gwadu llofruddio'r bocsiwr Craig Maddocks, 34 o Llai, yn nhoiledau tafarn y Cambrian Vaults ym mis Mehefin y llynedd.

Trywanu 52 o weithiau

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod Mr Maddocks wedi marw ar ôl cael ei drywanu 52 o weithiau.

Dywedodd Daniel Green ei fod wedi cael braw ar ôl cerdded i mewn i'r toiledau.

"Edrychais o dan ddrws y ciwbicl a gweld gwaed ar y llawr, roedd rhywun ar ei liniau ar y llawr fel tasen nhw'n bod yn sâl," meddai.

Roedd yn gwybod mai Mr Prevete oedd yn sefyll y tu ôl i'r person oedd yn bod yn sâl, gan ei fod yn adnabod ei esgidiau cowboi nodweddiadol.

Dywedodd Mr Green ei fod wedi rhuthro i gael help, ac yn ddiweddarach ei fod wedi siarad gyda Mr Prevete. Gofynnodd yr erlynydd Karl Scholz beth oedd Mr Prevete wedi ei ddweud wrtho.

"Dywedodd bod Craig wedi ceisio lladd ei hun a bod Frank wedi ceisio ei helpu. Roedd yn 'nabod Craig oherwydd ei fod yn arfer mynd allan gyda'i nith.

"Roedd gan Craig fab neu ferch gyda nith [Frank]."

'Dyn cyfeillgar'

Gofynnodd yr amddiffyniad, Suzanne Goddard, os oedd Mr Green yn meddwl bod Mr Prevete yn ddyn cyfeillgar.

"Oedd," atebodd Mr Green.

Clywodd y llys hefyd gan gyn reolwr y dafarn, David Jones.

Dywedodd ei fod wedi ceisio agor drws y ciwbicl, a'i fod wedi cael ateb gan Mr Prevete: "Rydw i'n trio ei helpu."

Pan agorodd y drws, dywedodd Mr Jones ei fod wedi gweld rhywun yn eistedd ar y toiled, a dywedodd wrth y bownsar i alw'r heddlu a'r ambiwlans.

Mae Mr Prevete yn gwadu llofruddio Mr Maddocks, ac mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol