Fyfield: 'Ôl-ddoethineb yn beth hawdd'

  • Cyhoeddwyd
Fyfield

Mae Malcolm Fyfield wedi dweud ei bod hi'n hawdd bod yn feirniadol wrth edrych yn ôl.

Roedd yn siarad wrth gael ei groesholi gan yr erlyniad yn ystod achos y Gleision yn Llys y Goron Abertawe.

Mae'n gwadu pedwar cyhuddiad o ddynladdiad wedi i David Powell, 50 oed, Charles Breslin, 62, Philip Hill, 44, a Garry Jenkins, 39, farw yn nhrychineb y Gleision ym mis Medi 2011.

Mae perchnogion y lofa, MNS Mining, hefyd yn gwadu cyhuddiadau o ddynladdiad.

'Rydych chi'n anghywir'

Wrth roi tystiolaeth yn y llys brynhawn Iau, fe ddywedodd Mr Fyfield ei fod wedi edrych am ddŵr yn ar ardal tu ôl i ffas y lofa ddiwrnod cyn y drychineb.

Gofynnodd yr erlynydd iddo a ddylai fod wedi edrych eto ar y diwrnod ei hun.

"Mae ôl-ddoethineb yn beth hyfryd," meddai Mr Fyfield.

"Os fyddai unrhyw newidiadau, rwy'n gwybod be fyswn i'n newid."

Fe awgrymodd Gregg Taylor QC nad oedd wedi cynnal y gwiriadau yn y lle iawn.

"Lle bynnag yr aethoch chi yn y lofa, wnaethoch chi ddim mynd i waelod un y man canolog," meddai.

"Rydych chi'n anghywir Mr Taylor," oedd ymateb Fyfield.

"Yr hyn rydych wedi ei wneud ers hynny yw argyhoeddi eich hun eich bod chi wedi bod yng ngwaelod un y man canolog."

"Rydych chi'n anghywir Mr Taylor," meddai Fyfield eto.

'Rhyfedd'

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Garry Jenkins, 39, Philip Hill, 44, David Powell, 50, a Charles Breslin, 62

Fe wnaeth Mr Fyfield wadu hefyd bod syrfëwr profiadol wedi dweud wrtho am gymryd gofal cyn mynd i ddarn peryglus o'r lofa.

Roedd yn cydnabod ei fod wedi dangos map o'r llwybr i'r hen weithfeydd canolog i David Alan Rees, swyddog cynllunio gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot.

Ond gwadodd bod Mr Rees wedi dweud bod hynny'n golygu mynd i ran peryglus o'r lofa ac y byddai angen cymryd camau i atal dŵr rhag llifo i fewn.

Gwadodd hefyd bod Mr Rees wedi dweud bod y cynllun yn edrych yn "rhyfedd" a "ddim yn iawn" a bod angen rhoi gwybod i'r Arolygaeth Pyllau Glo.

Anghydweld

Yn ôl Mr Fyfield, poeni am be allai ddigwydd uwchben y ddaear oedd Mr Rees, yn benodol be allai ddigwydd petai llawer o ddŵr yn cael ei ryddhau i'r wyneb yn gyflym.

Doedd Mr Fyfield chwaith ddim yn derbyn ei fod wedi dechrau gweithio ar y twnnel cyn iddo gyfarfod Mr Rees.

Daeth i'r amlwg yn ystod tystiolaeth y dydd bod Mr Fyfield wedi rhoi cerydd i Philip Hill am ddefnyddio'r math anghywir o ergyd ar gyfer y ffrwydro, ddiwrnod cyn y drychineb.

Ond dywedodd Mr Fyfield mai wedi dweud wrth Mr Hill ddefnyddio'r rhai cywir wnaeth e yn hytrach na "gweiddi a sgrechian", gan mai nid dyna'r ffordd roedd e'n rheoli.

Mae'r achos yn parhau.