Adolygiad annibynnol o'r Arolygiaeth Gofal Iechyd yng Nghymru

Cyhoeddwyd

Bydd adolygiad annibynnol yn cael ei gynnal o'r Arolygiaeth Gofal Iechyd yng Nghymru (AGIC), meddai'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford.

Roedd pwyllgor iechyd y Cynulliad wedi argymell adolygiad o'r corff, sy'n gyfrifol am archwilio'r GIG a sefydliadau gofal iechyd annibynnol.

Daw'r cyhoeddiad fis ar ôl i'r gweinidog gyfaddef fod casgliadau adroddiad am ofal ar gyfer pobl hŷn mewn dau ysbyty yn y de wedi bod yn 'sioc'.

Bryd hynny, ymddiheurodd Dr Kate Chamberlain, pennaeth AGIC, am fethu adnabod pryderon a ddaeth i'r amlwg yn yr adroddiad beirniadol.

Ruth Marks, cyn-Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, fydd yn arwain yr adolygiad gyda'r bwriad o gyflwyno deddfwriaeth newydd a fydd yn atgyfnerthu cylch gwaith y corff.

Wrth siarad yn y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Mercher, dywedodd Mr Drakeford: "Nodwedd fwyaf sylfaenol AGIC yw ei bod yn arolygiaeth annibynnol - yn annibynnol o'r GIG ac yn annibynnol o Lywodraeth Cymru.

"Deng mlynedd ar ôl ei sefydlu, a'r Cynulliad Cenedlaethol bellach yn meddu ar gyfres o bwerau deddfu gwahanol iawn, nawr yw'r amser i gynnal adolygiad sylfaenol o AGIC er mwyn diwygio, datblygu a gwella ei swyddogaethau arolygu a rheoleiddio".

Ychwanegodd y bydd y gwaith yn dechrau "heb oedi gormodol".

Roedd yr adroddiad Ymddiried mewn Gofal yn amlygu nifer o fethiannau yn Ysbyty Tywysoges Cymru ac yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot gan gynnwys pobl yn dweud wrth gleifion am fynd i'r tŷ bach yn y gwely ac anwybodaeth ynglŷn ag anghenion dementia.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol