Codi £387,000 i Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

  • Cyhoeddwyd
Gorsedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae arian yn dal i gael ei gasglu ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Mae cadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, Gethin Thomas, wedi cadarnhau bod pobl leol wedi codi bron i £70,000 yn fwy na'r targed gwreiddiol.

Dywedodd Mr Thomas ar raglen Post Prynhawn dydd Iau, eu bod wedi codi £387,000 sy'n £67,000 yn fwy na'r £320,000 oedd angen ei gasglu.

Mae dros 40 o bwyllgorau yn Sir Gaerfyrddin wedi codi'r swm mewn 16 mis.

Mae arian yn dal i gael ei gasglu ar gyfer yr ŵyl ym Mharc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli yn ystod wythnos gyntaf mis Awst.

Dywedodd Mr Thomas bod yr Eisteddfod yno ym mis Awst yn argoeli i fod yn "un o'r rhai mwyaf llewyrchus erioed".

Bydd Maes B yr Eisteddfod eleni ger stad ddiwydiannol Dyfati ger Porth Tywyn.

Mi fydd y meysydd parcio yn y dref ger yr harbwr a bydd bysus gwennol yn mynd nôl a 'mlaen i'r maes o safle ger yr orsaf drenau ym Mhorth Tywyn.