Cyngor yn ystyried cau safle ailgylchu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor yn ystyried cau safle ailgylchu ym Machynlleth

Mae cynlluniau i gau safle ailgylchu ym Mhowys wedi cael ei feirniadu gan y corff adfywio, Ecodyfi.

Mae'r cyngor sir yn cynnal arolwg o wahanol safleoedd ailgylchu, gyda'r bwriad o gau rhai ohonynt er mwyn arbed arian.

Dywed y sir eu bod yn ystyried cau'r safle ym Machynlleth ond y byddant yn ymgynghori gyda'r gymuned leol cyn gwneud unrhyw benderfyniad.

Ond dywed Andy Rowland rheolwr Ecodyfi, corff adfywio lleol sy'n cwmpasu Dyffryn Dyfi, y byddai penderfyniad yn gam yn ôl ac mai hwn oedd yr unig ganolfan o'i fath yn yr ardal.

"Rwy'n credu byddai cau'r ganolfan yn drychinebus."

"Mae'r ganolfan yn gwasanaethu Dyffryn Dyfi, gan gynnwys ardaloedd yng Ngwynedd. Mae pobl leol yn ei ddefnyddio ac yn ei werthfawrogi, hwn yw'r unig ganolfan o'i fath am filltiroedd.

Mae yna chwe canolfan ailgylchu ym Mhowys. Dywed y cyngor eu bod yn cynnal arolwg oherwydd y pwysau ariannol sy'n wynebu'r sir.

Dywedodd Rosemarie Harris, dirprwy arweinydd y sir, fod y gost o gynnal y safle yn cynyddu.

"Dyw'r penderfyniad i ystyried y dyfodol ddim yn benderfyniad hawdd. Ond mae'r sir yn wynebu pwysau ariannol a dyw hi ddim yn bosib i barhau gyda'r trefniadau presennol."

Dywed y cyngor fod yna nifer o opsiynau pe bai'r canolfan ailgylchu yn cau, gan gynnwys cynlluniau i leoli safleoedd casglu deunydd ailgylchu mewn gwahanol rannau o'r dref.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol