Damwain farwol: Cyhoeddi enw

Cyhoeddwyd

Mae heddlu Dyfed Powys wedi cyhoeddi enw'r ddynes a fu farw mewn damwain yn ardal y Trallwng dydd Sul.

Roedd Melanie Roseanne Lakin yn 29 oed ac yn dod o Tamworth, Swydd Stafford.

Mewn teyrnged dywedodd ei theulu: "Roedd Melanie yn berson hael, cariadus a charedig.

"Roedd hi'n feiciwr oedd yn caru bywyd, pobl, natur ac anifeiliaid..."

Roedd Melanie newydd gwblhau ei blwyddyn gyntaf fel myfyriwr yn adran radiograffeg prifysgol Birmingham, yn edrych ymlaen at yrfa lwyddiannus yn y gwasanaeth iechyd.

"Byddai'r swydd yn cyfuno ei hoffter mawr o helpu pobl gyda phwnc technegol, gweladwy," meddai'r teulu.

"Roedd hi wrth ei bodd yn yr awyr agored. Roedd hi wedi bod am bicnic yn ardal Y Bala ac wedi teithio gyda'i chariad Oliver ar eu beiciau modur ar ddiwrnod haf o wanwyn.

"Wrth ddychwelyd fe wnaeth hi golli ei bywyd mewn damwain ffordd drasig.

"Bydd ei mam Pam, ei thad Nigel, ei brawd Jody a'i bartner e, Elena a chariad Melanie, Oliver a'i ffrindiau yn gweld colled fawr ar ei hôl."