Fyfield wedi gwirio 'dair gwaith'

  • Cyhoeddwyd
Malcolm FyfieldFfynhonnell y llun, AFP

Mae Malcolm Fyfield wedi dweud wrth Lys y Goron Abertawe ei fod wedi gwneud yn siŵr nad oedd dŵr yn y lofa dair gwaith ac nad oedd unrhyw arwydd fod perygl ar y diwrnod pan ddigwyddodd trychineb y Gleision.

Dywedodd hefyd fod rhai geiriau penodol yn dod a'r atgofion o'r diwrnod yn ôl, gan arwain at ymddiheuriad gan ei fargyfreithiwr Elwen Evans wedi iddi ddefnyddio un o'r geiriau rheiny.

Mae Mr Fyfield, 58, a pherchnogion y lofa, MNS Mining Ltd yn gwadu cyhuddiadau o ddynladdiad wedi'r drychineb ym mis Medi 2011.

Bu farw David Powell, 50, Charles Breslin, 62, Philip Hill, 44, a Garry Jenkins, 39 wedi i 650,000 galwyn o ddŵr lifo i'r lofa lle'r oeddent yn gweithio.

'Rwy'n siŵr'

Wedi i Mr Fyfield ddweud ei fod wedi gwirio dair gwaith nad oedd dŵr yn y man lle'r oedden nhw'n ffrwydro.

"Ydych chi'n siŵr?" gofynnodd Ms Evans wrtho.

"Ydw, rwy'n siŵr," meddai Mr Fyfield.

Cafodd ei gwestiynu ynglŷn ag os oedd posibiliad ei fod wedi edrych yn y man anghywir o'r lofa am ddŵr.

Dywedodd nad oedd e'n dweud celwydd.

'Geiriau ysgogi'

Ar un pwynt wrth iddo roi tystiolaeth fe wnaeth Mr Fyfield rewi.

Fe esboniodd mai clywed Ms Evans yn defnyddio'r gair inrush oedd wedi achosi iddo ymateb yn y ffordd yna.

"Mae rhai geiriau ysgogi nad oeddwn i'n ymwybodol ohonyn nhw," meddai.

"Sut mae'r broses yn gweithio - mae'r meddygon wedi bod yn esbonio wrthyf i dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf - yw bod rhai geiriau ysgogi yn mynd a chi yn ôl i amgylchiadau'r digwyddiad."

Yn gynharach roedd y llys wedi clywed fod gan Mr Fyfield broblemau seicolegol "difrifol" ers y digwyddiad, gan gynnwys PTSD a theimlad o euogrwydd am oroesi.

Mae'r achos yn parahu.