Pennaeth newydd i Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Rte
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dr Tracey Cooper yn wreiddiol o Ddinas Powys

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru brif weithredwr newydd - Dr Tracey Cooper.

Yn wreiddiol o Ddinas Powys, mae Dr Cooper wedi bod yn gweithio fel pennaeth Awdurdod Safon a Gwybodaeth Iechyd Gweriniaeth Iwerddon ers 2006.

Ers 2008 bu'n aelod o fwrdd Cymdeithas Rhyngwladol Safon mewn Gofal Iechyd, gan ddod yn llywydd y corff yn 2011.

Wrth gael ei phenodi mae Dr Cooper wedi addo gwrando a dysgu gan bobl Cymru er mwyn galluogi Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) i wella ac edrych ar ôl eu iechyd.

Dywedodd: "Mae'n fraint i mi ymuno â ICC yn y cyfnod yma. Mae gennym rôl allweddol i wneud Cymru yn wlad iachach, hapusach a mwy teg.

"Fy mlaenoriaeth gyntaf fydd gwrando ar staff a'r cyhoedd. Mae gen i lawer i ddysgu, ac rwy'n gwybod y byddwn ond yn medru lleihau anghydraddoldeb iechyd drwy weithio gyda phobl."

Mae Dr Cooper wedi trefnu amser ar wefannau cymdeithasol Facebook, Twitter a Google+ i ateb cwestiynau ac i glywed barn y cyhoedd am ddyfodol iechyd cyhoeddus.

Fe fydd hyn yn digwydd rhwng 18:00 a 20:00 ar ddydd Iau, 19 Mehefin.

Ar ôl graddio mewn meddygaeth ym Mhrifysgol Southampton yn 1990, bu Dr Cooper yn gweithio ym meysydd meddygaeth frys a diwygio systemau iechyd.

Bu'n gweithio mewn, a chynghori ar, amrywiaeth o systemau iechyd gwahanol ar draws y byd cyn dechrau ar ei swydd yn Iwerddon.