Pwysig bod bysiau yn dal i redeg medd arweinwyr cymuned

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae 84 o bobl wedi colli eu gwaith yng nghwmni bysiau Padarn

Mae arweinwyr cymuned yn dweud bod hi'n allweddol bod na fysiau ar gael i'r cyhoedd ar ôl i gwmni bysiau Padarn gau.

Roedd Padarn yn cynnig bysiau yng Ngwynedd a Sir Fôn ond daeth y gwasanaeth i ben nos Wener.

Dywedodd y cwmni eu bod nhw'n gorfod cau am eu bod nhw wedi colli cytundeb gyda'r Cyngor.

Rheswm arall am ddiddymu'r cytundeb meddan nhw oedd bod yna ymchwiliad yn digwydd gan yr Heddlu i honiadau o dwyll o fewn y cwmni.

Mae dau o bobl wedi eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad.

Wedi'r cyhoeddiad mae'r cyngor wedi bod yn trio dod o hyd i gwmniau eraill i wneud y teithiau roedd Padarn yn eu cynnig.

Roedd y newyddion yn golygu bod 84 o swyddi wedi eu colli ond mae na obaith y bydd gyrrwyr y cwmni yn medru cael gwaith gyda chwmnïau bysus eraill.

Plant ysgol yn flaenoriaeth

Roedd cwmni Padarn yn cynnig bysiau i bobl o Fangor, Caernarfon, Llanberis ac Ynys Môn. Mi fydd teithiau yn Sir Fôn nawr yn cael eu cynnig gan gwmni bysiau Arriva, Gwynfor Coaches ac O R Jones Llanfaethlu.

Dywedodd y cyngor mai eu blaenoriaeth yw gwneud yn siwr bod disgyblion yn medru cyrraedd yr ysgol ar ôl i'r gwyliau hanner tymor ddod i ben.

Maen nhw hefyd yn dweud na fydd unrhyw gymuned yn cael ei adael heb unrhyw wasanaeth o gwbl.

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi amserlen sydd wedi ei haddasu ond maen nhw wedi dweud na fydd rhai gwasanaethau uniongyrchol o gwmpas Bethesda, Maesgeirchen, Glasinfryn a Gerlan ar gael.

Mi fydd bysiau yn parhau o gwmpas y llefydd poblogaidd yn Eryri, penderfyniad y mae'r Parc Cenedlaethol yn croesawu. Dywedodd y llefarydd ei bod yn "hapus iawn" bod y cyngor wedi sicrhau bod y gwasanaeth hwn yn parhau.

Meddai'r AS ar gyfer Caernarfon, Hywel Williams: "Ar gyfer rhai sydd yn byw mewn pentrefi anghysbell maen nhw [bysiau] yn wasanaeth sydd yn caniatau i bobl fedru cyrraedd y gwaith."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol