Gofalwyr yn colli achos 'treth ystafell wely'

  • Cyhoeddwyd
Paul a Susan RutherfordFfynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Mae Paul a Susan Rutherford yn gofalu am eu hŵyr yn eu cartref yn Sir Benfro

Mae cwpl o Sir Benfro sy'n gofalu am eu hŵyr sydd ag anabledd difrifol wedi colli eu hachos llys yn herio'r "dreth stafell wely."

Mae Paul a Susan Rutherford, o Glunderwen, yn gofalu am eu hŵyr, Warren, mewn tŷ gafodd ei addasu yn arbennig, sy'n cynnwys ystafell ychwanegol i ofalwyr aros ynddo dros nos.

Roedd yr achos yn ymwneud a newidiadau i reolau sydd wedi arwain at leihau budd-daliadau tenantiaid tai cymdeithasol sydd ag ystafelloedd gwag.

Mae'r rheolau yn caniatáu ystafell sbâr i oedolion sydd angen gofal dros nos, ond does dim rheol ar gyfer plant.

Apêl

Yn yr Uchel Lys yn Llundain, cafodd eu hachos am adolygiad barnwrol i gyfreithlondeb y rheolau ei wrthod gan Mr Ustus Stuart-Smith.

Cafodd y cais ei wrthod gan fod Mr a Mrs Rutherford wedi derbyn taliad gan Gyngor Sir Penfro sy'n gyfystyr a'r lleihad mewn budd-dal am flwyddyn.

Yn dilyn yr achos, dywedodd Mr a Mrs Rutherford eu bod yn bwriadu apelio'r dyfarniad.

Dywedodd yr Adran Waith a Phensiynau eu bod "yn falch" gyda'r penderfyniad.

"Rydyn ni wedi rhoi £345m i gynghorau ers i'r newidiadau gael eu cyflwyno i helpu teuluoedd bregus all fod angen mwy o gymorth.

"Mae dileu'r cymhorthdal ystafell sbâr yn newid teg ac angenrheidiol. Bydd yn rhoi gobaith i deuluoedd mewn cartrefi sy'n orlawn ddod o hyd i gartref o'r maint iawn ac yn helpu i reoli gwariant ar y budd-dal tai."