Arglwydd Rennard yn ymddiheuro

  • Cyhoeddwyd
Aglwydd Rennard
Disgrifiad o’r llun,
Mae llythyr yr Arglwydd Rennard yn dweud ei fod eisiau "dod a'r mater i ben"

Mae'r Arglwydd Rennard wedi ymddiheuro am ei ymddygiad tuag at aelodau o'i blaid - un ohonyn nhw yn Gymraes.

Cyn hyn roedd wedi gwadu honiadau o aflonyddwch rhywiol ac yn dweud fod dim rheswm iddo ymddiheuro gan nad oedd wedi gwneud dim byd o'i le.

Roedd ymchwiliad mewnol o fewn y Democratiaid Rhyddfrydol wedi dod i'r casgliad fod yr honiadau yn rhai credadwy ond nad oedd modd eu profi.

Ond mae bellach wedi cydnabod fod posibiliad ei fod wedi "tresmasu ar ofod personol" unigolion, heb iddo sylwi ei fod yn gwneud.

'Profiad anodd'

Yn ei lythyr i'r bedair dynes oedd wedi gwneud yr honiadau, mae'r Arglwydd Rennard yn dweud ei fod yn "datgan ei edifeirwch am unrhyw niwed neu embaras" oedd wedi cael ei achosi.

Mae'r llythyr yn mynd ymlaen i ddweud ei fod yn "dymuno bod yn hollol glir ynglŷn â'r ffaith nad ei fwriad oedd achosi gofid neu bryder iddyn nhw drwy unrhyw beth roedd wedi ei wneud neu ei ddweud.

"Mae hefyd yn gobeithio y bydd yn derbyn bod digwyddiadau dros y 14 mis diwethaf wedi bod yn brofiad anodd iawn iddo ef, ei deulu ei ffrindiau a'r blaid".

Mae'r Gymraes Alison Goldsworthy, sy'n ymgyrchydd dros y blaid, wedi dweud bod yr ymddiheuriad yn "ddechrau" ond y dylid gwahardd yr Arglwydd Rennard o'r blaid.

Dywedodd ei bod hi a'r menywod eraill sydd wedi gwneud cwynion, yn parhau i apelio yn erbyn yr adroddiad i'r honiadau gan Alistair Webster QC.