Pobl Cymru yn fodlon ag addysg ac iechyd, yn ôl arolwg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun,
Mae na gwymp bach wedi bod ym modlonrwydd pobl o'r gwasanaeth iechyd ers yr arolwg diwethaf

Mae mwyafrif pobl Cymru yn fodlon gyda'r addysg a'r gwasanaeth iechyd maen nhw'n derbyn, yn ôl arolwg cenedlaethol.

Mae'r arolwg yn awgrymu fod 92% o bobl yn fodlon gyda'r gwasanaeth gan ei meddyg teulu a'r un canran yn fodlon gyda'r addysg mae eu plant yn derbyn yn yr ysgol gynradd. 85% oedd y ffigwr ar gyfer addysg yn yr ysgolion uwchradd.

Sgôr o 6.4 allan o 10 a gafodd y gwasanaeth iechyd yn gyffredinol, a 6.3 oedd y ffigwr ar gyfer y system addysg.

Roedd 0 yn golygu gwael iawn, a 10 yn golygu da iawn.

Fe gafodd 14,500 o bobl dros 16 oed eu holi ar gyfer yr Arolwg, a gafodd ei gynnal gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r canlyniadau hefyd yn dangos fod:

  • 57% o'r rhai a holwyd yn teimlo bod eu cyngor yn darparu gwasanaeth o safon uchel
  • 78% yn teimlo bod pobl o gefndiroedd gwahanol yn eu hardaloedd lleol yn cyd-dynnu yn dda
  • 50% yn dweud eu bod yn medru cadw trefn ar eu biliau heb drafferthion
  • 75% gyda mynediad i'r we sydd yn gynnydd o 2% ers 2012-13.

Gofynnwyd i bobl faint oedden nhw'n ymddiried mewn awdurdodau fel yr heddlu a gwleidyddion. Y system wleidyddol gafodd y sgôr isaf, sef 4.3.

Gofynnwyd i bobl pa mor fodlon oedden nhw gyda gwaith Llywodraeth Cymru - 5.8 oedd y sgôr, sef yr un peth ag yn 2012-13.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol