Codi arian cam wrth gam i Brifwyl Maldwyn 2015

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Nod ymgyrch 'Mwynder Maldwyn ar Daith' yw annog pobl ar draws Cymru i ddod i'r Brifwyl yn 2015, a chodi arian i'w gwneud yn "Eisteddfod i'w chofio"

Mae'r esgidiau cerdded yn barod, a'r coesau wedi eu hystwytho, wrth i Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau ddechrau ar ran ola' ei thaith i godi arian ar gyfer Prifwyl flwyddyn nesa'.

Mae Beryl Vaughan yn troedio arfordir gorllewinol Cymru i hybu coffrau a chodi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod, sy'n cael ei gynnal rhwng 1-8 Awst 2015.

A hithau wedi gorffen cymal cyntaf y daith yn barod, mae'n dechrau ar yr ail ran ddydd Sul, gan gerdded i'r de.

Bydd hi'n cychwyn o Borth, Ceredigion, a'r gobaith yw cyrraedd Aberporth o fewn tridiau.

'Cefnogaeth dda'

Meddai Beryl: "Yn gyntaf, diolch i bawb a fu'n rhan o'r cymal cyntaf yn ddiweddar. Cawsom dridiau hwyliog iawn o gerdded, a braf oedd gweld cynifer o bobl yn ymuno gyda ni.

"Diolch hefyd i bawb a gefnogodd y daith. Bydd pob ceiniog o'r arian a gesglir yn mynd tuag at greu Eisteddfod i'w chofio ym Meifod y flwyddyn nesaf. Ond mae llawer iawn o gerdded ar ôl i'w wneud cyn i ni gyrraedd yr Eisteddfod, ac rwy'n gobeithio y cawn gefnogaeth dda i ail gymal ein taith.

Ddydd Sul, bydd y cerddwyr yn cychwyn o gwt y Bad Achub yn y Borth am 10:00 ac yn cerdded i Lanrhystud. Yna, ddydd Llun, bydd y daith yn parhau i Gei Newydd, gyda'r nod o orffen yn Aberporth ddydd Mawrth.

"Bydd y rhan yma o'r daith yn eithriadol o braf, gan obeithio y bydd y tywydd o'n plaid, gan y bydd y môr o fewn golwg drwy gydol y daith," meddai Ms Vaughan.

Ychwanegodd: "Rydym yn hynod ffodus yn ein harfordir yma yng Nghymru, ac mae'r daith hon yn gyfle i'w weld yn ei holl ogoniant, tra'n codi arian i rywbeth arall rydym ni fel Cymry'n ffodus iawn i'w gael, yr Eisteddfod Genedlaethol.

'Croeso cynnes'

"Teitl y daith gerdded yw 'Mwynder Maldwyn ar Daith', ac mae hyn yn rhan bwysig o'r hyn rydym yn ceisio'i wneud wrth ddilyn y llwybr.

"Ein bwriad yw dangos y croeso cynnes sy'n bodoli yn ardal Maldwyn a'r Gororau i bobl o bob rhan o Gymru a thu hwnt y flwyddyn nesaf adeg yr Eisteddfod, a rydym yn gobeithio annog nifer fawr i ddod atom am wythnos arbennig yn Awst 2015.

"Mewn gwirionedd, gweithgaredd arall yw'r daith gerdded, ond mae'n gyfle i bobl o wahanol rannau o'r wlad i fod yn rhan o'r trefniadau a'r paratoadau, ac i ddangos ein bod ni wrthi'n ddiwyd yn codi arian ac ymwybyddiaeth er mwyn creu gŵyl i'w chofio y flwyddyn nesaf."

Ganol fis Mehefin, bydd cymal olaf y daith rhwng Aberporth ac Wdig. Gellir noddi'r daith gerdded ar safle Just Giving.

Ymhen ychydig dros fis, ar ddydd Sadwrn 5 Gorffennaf, bydd Gŵyl Gyhoeddi'r Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Y Drenewydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol