Carcharu gwarchodwr plant am 16 blynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SWP
Disgrifiad o’r llun, Carcharwyd Aaron Hughes a Claire Semmens

Carcharwyd gwarchodwr plant am 16 blynedd ar ôl i Lys y Goron Caerdydd glywed iddi roi plentyn 3 oed i bidoffeil.

Fe ddaeth yr heddlu o hyd i fideo o Aaron Hughes yn treisio'r plentyn yng nghartref y gwarchodwr plant Claire Semmens.

Arestiwyd Hughes ar ôl i heddlu ddod o hyd i fideo ar ei gyfrifiadur yn dangos dau ymosodiad ar y plentyn.

Darparu ystafell

Dywedodd yr erlynydd, Laurence Jones: "Nid yn unig y gwnaeth Semmens gyflenwi'r bachgen ond hefyd fe ddarparwyd ystafell ar ei gyfer ac fe wnaeth hwn alluogi Hughes i wneud y weithred mewn lle cymharol ddiogel."

Clywodd y llys fod Semmens yn awyddus i gael perthynas â chariad hoyw Aaron Hughes.

Roedd Semmens yn gwybod fod Hughes wedi treisio bachgen chwe oed o'r blaen ac roedd yn gobeithio y byddai darparu plentyn ar ei gyfer yn tynnu ei sylw oddi wrth ei gariad.

Roedd Hughes a'i gariad wedi symud i fflat yn y Rhath, Caerdydd, y drws nesaf i gartref Semmens. Roedd y gwarchodwr plant yn darparu gofal plant yn rheolaidd yno.

Dywedodd yr erlyniad: "Pan gafodd Hughes ei gyfweld gan yr heddlu fe wnaeth e gyfaddef rhoi cyffuriau i'r plentyn tair oed cyn y treisio."

'Anodd credu'

Plediodd Hughes yn euog i ddau gyhuddiad o dreisio a bod â lluniau anweddus yn ei feddiant. Cafodd ei garcharu am oes.

Dywedodd y Barnwr Philip Richards y byddai Hughes yn treulio o leiaf 12 mlynedd yn y carchar cyn iddo gael ystyried ar gyfer parôl.

Plediodd Semmens yn euog i ddau gyhuddiad o gynorthwyo neu achosi plentyn i gymryd rhan mewn gweithred rywiol ac am fod â lluniau anweddus yn ei meddiant. Cafodd ei charcharu am 16 mlynedd a'i gwahardd am oes rhag gweithio gyda phlant.

Wrth garcharu'r ddau, dywedodd y barnwr ei fod yn "anodd credu y gallai rhywun wneud y fath beth i blentyn mor ifanc a diniwed".

"Fe wnaethoch chi, Semmens, roi'r plentyn ddwywaith i'ch ffrind, sydd yn bidoffeil, ac fe wnaethoch adael iddo fwrw ymlaen a'i weithredoedd ffiaidd yn eich ystafell wely.

"Roeddech yn gwybod yn iawn ei fod yn cam-drin plant. Bydd y ddau ohonoch yn treulio amser hir yn y carchar cyn i chi weld golau dydd".