Dydd Mercher ar faes y 'Steddfod

  • Cyhoeddwyd
Maes y Bala
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y maes yn llawn bwrlwm... a hufen iâ ddydd Mawrth

Fe gadwodd y glaw draw unwaith eto ddydd Mawrth, a chymysgedd o gawodydd a haul sydd ar y gweill ddydd Mercher, yn ôl y rhagolygon. Mae hi'n weddol wlyb dan draed, felly dewch a'ch welingtyns os ydych chi'n bwriadu ymweld â'r maes.

Ymysg uchafbwyntiau trydydd diwrnod y cystadlu mae'r gan actol i adrannau Bl. 6 ac iau, a'r adrannau fydd yn serennu gydol y dydd.

Wedi i ferch o Went, Jennifer Haley, ennill Medal y Dysgwyr b'nawn Mawrth, tybed fydd 'na deilyngdod ym seremoni'r Fedal Ddrama?

Dyna brif seremoni dydd Mercher am 14:30.

Yn ystod y nos, am y tro cynta', mae noson o gystadlaethau dawnsio disgo.

Cyw-io

Ar y maes, mae cyfle i weld Sioe Cyw - ond gair i gall, roedd pobl yn ciwio am hyd at dri chwarter awr cyn i docynnau gael eu rhyddhau ddydd Llun.

Mae 'na system docynnau ar gyfer y sioeau, sy'n cael eu cynnal deirgwaith y dydd drwy'r wythnos.

Gall ymwelwyr gasglu tocynnau - sy'n rhad ac am ddim - ym mhabell S4C am 09:30 ar gyfer sioeau'r bore, ac yna am 12:15 ar gyfer y sioe yn y prynhawn.