Esgob yn bendithio Baton y Frenhines

  • Cyhoeddwyd
Aberteifi

Mae Esgob Tyddewi wedi bendithio Baton y Frenhines yn ystod pumed diwrnod ei daith yng Nghymru ddydd Mercher.

Dechreuodd y daith am 08:00 ym Mhalas yr Esgob cyn cael ei gludo drwy'r gadeirlan a'i fendithio gan yr esgob, y Gwir Barchedig Wyn Evans.

Perfformiodd côr y Gadeirlan ar gyfer y 500 o gefnogwyr ddaeth allan i weld y baton.

Bydd y baton yn teithio'n bellach nag unrhyw ddiwrnod arall ddydd Mercher, gan orffen ei daith ym Machynlleth.

Ar y ffordd aeth y baton i Oriel y Parc - Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - ac yna cafodd sesiynau chwaraeon eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Tyddewi.

Ymhlith y rhai fuodd yn cario'r baton oedd Roy Stephens a Barry Webb. Mae'r ddau yn eu saithdegau a nhw gariodd y baton baton gwreiddiol cyn Gemau'r Ymerodraeth - rhagflaenydd Gemau'r Gymanwlad - yng Nghaerdydd yn 1958.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ogystal â chystadlu dros Gymru yn y Gemau yn 1958 bu Myrddin John (a gludodd y baton ddydd Mawrth) yn bennaeth Cyngor Gemau'r Gymanwlad Cymru tan 2011
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Emma Rogers yn un o'r 4,000 o wirfoddolwyr yn Glasgow

Symudodd yr orymdaith ymlaen i Aberteifi, lle daeth torf fawr allan i gefnogi.

Un oedd yn gwylio yn Aberteifi oedd Emma Rogers, fydd yn chwarae rhan ei hun yn y gemau yn Glasgow.

Roedd Emma yn un o'r 56,000 oedd wedi gwneud cais i wirfoddoli yn y gemau, ac yn ddigon ffodus i fod yn un o'r 4,000 gafodd eu dewis.

"Cefais fy ysbrydoli ar ôl gwylio'r Gemau Olympaidd a gweld y gwirfoddolwyr yna," meddai.

"Mae'n gyffrous iawn cael cymryd rhan a gallai ddim aros i gyrraedd Glasgow - mae'n dod yn fwy real bob dydd."

Prynhawn Mercher

Brynhawn Mercher, bydd y baton yn mynd drwy Aberaeron ac Aberystwyth cyn cyrraedd Machynlleth.

Yn y pen draw bydd y baton yn cyrraedd Glasgow lle bydd Gemau'r Gymanwlad yn dechrau ar 23 Gorffennaf.

Yn ystod ei dridiau cyntaf yng Nghymru, mae'r baton wedi bod drwy gymoedd y de-ddwyrain, Llandrindod a Maes Eisteddfod yr Urdd ddydd Llun.

Daeth y baton i Gymru fore Sadwrn, gan lanio ym Maes Awyr Caerdydd cyn teithio drwy Abertyleri, Glyn Ebwy, Tredegar a Merthyr Tudful.

Erbyn diwedd yr wythnos bydd y baton wedi teithio 731 o filltiroedd yng Nghymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol