Pryder am enwi strydoedd Sir Ddinbych

  • Cyhoeddwyd
Savile street sign in ScarboroughFfynhonnell y llun, Ross Parry
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd arwydd llwybr oedd ag enw Jimmy Savile arno yn Scarborough hefyd ei dynnu lawr

Mae'n bosib na fydd strydoedd ac adeiladau yn Sir Ddinbych yn cael eu henwi ar ôl pobl enwog yn y dyfodol oherwydd pryderon am sgandalau.

Ond nid yw cynghorwyr wedi mynd mor bell â phenderfynu gwahardd hyn yn gyfan gwbl wrth iddyn nhw drafod y mater yn dilyn pryderon am sefyllfaoedd allai godi sy'n debyg i achosion Jimmy Savile ac Ian Watkins.

Penderfynodd aelodau'r Cabinet na fyddai enwi stryd ar ôl rhywun yn cael ei gymeradwyo oni bai fod yna "achos clir yn cael ei wneud am y cysylltiad hanesyddol neu ddiwylliannol".

Bydd y cyngor yn parhau i annog datblygwyr i roi enwau ar strydoedd a stadau tai newydd sydd â chysylltiad hanesyddol â'r ardal.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd meini palmant ym Mhontypridd eu tynnu gan fod geiriau caneuon gan Ian Watkins o'r grŵp Lostprophets arnyn nhw

Y polisi mae'r cabinet wedi ei fabwysiadu yw naill ai rhoi enw Cymraeg neu enw dwyieithog sy'n gyson â threftadaeth a hanes yr ardal.

Mewn rhannau eraill o'r DU cafodd arwyddion oedd yn cynnwys enwau Savile a Watkins eu tynnu i lawr wedi i fanylion o droseddau rhyw'r ddau ddod i'r amlwg.

Roedd cynghorwyr hefyd yn ystyried gwahardd y gair 'the', ac enwau sy'n swnio'n debyg i'w gilydd fel Churchill Road a Birch Hill Road.

Fe fyddai hynny, medd y cyngor, yn golygu llai o ddryswch i'r gwasanaethau brys.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol