Enillwyr gwobrau celf Eisteddfod yr Urdd 2014

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Luned Bedwyr yw enillydd y Fedal Gelf am ei gwaith ar y thema 'teulu'

Dwy ferch o Lŷn yw enillwyr prif wobrau celf Eisteddfod Genedolaethol yr Urdd ym Meirionnydd eleni.

Luned Bedwyr, 17, o Bwllheli yw enillydd Y Fedal Gelf. Mae Luned yn astudio Lefel AS yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli, ac er iddi ei hanrhydeddu â gwobr gelf yn yr Eisteddfod heddiw, dwed mai ei phrif ddiddordeb yw cerddoriaeth!

Derbyniodd Luned y wobr am ei gwaith yn canolbwyntio ar y thema 'teulu'. Fe'i hysgogwyd i feddwl am y cyfansoddiad o waith wedi colli ei Nain llynedd.

Y dylanwad mwyaf ar waith Luned yw ei mam, yr artist, Catrin Williams, ac mae'n ddiolchgar bod Mandy Roberts hefyd wedi ei chyflwyno i'w diddordeb ym maes tecstilau.

'Dim dianc'

"Does dim modd dianc rhag celf yn ein cartref ni gan bod mam yn artist a dad yn ddylunydd graffeg. Rydyn ni wedi ein hamgylchynu â gwaith y ddau yn ogystal â gwaith artistiaid eraill sy'n ffrindiau i'r teulu...

"Mae'n debyg bod fy arddull yn debyg iawn i arddull mam - arddull argraffiadol, gan ei bod hithau'n creu darluniadau o fywyd gan ddefnyddio inciau, tecstiliau a phasteli."

Disgrifiad o’r llun,
Mirain Fflur yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf yr Eisteddfod

Ysgoloriaeth i Mirain

Mirain Fflur o Nefyn yn Llŷn, ond sydd bellach yn astudio Celf Gain ym Mhrifysgol Caeredin, yw enillydd Ysgoloriaeth Gelf yr Eisteddfod.

Mae'r Ysgoloriaeth yn cael ei gwobrwyo i unigolyn, rhwng 18 a 25 oed, sy'n dangos y casgliad o waith mwyaf addawol.

Mae Mirain yn nesáu at ei blwyddyn olaf yng Nghaeredin ac ar ôl iddi gyflwyno'i gwaith arddangosfa ar gyfer ei gradd y flwyddyn nesaf, ei gobaith yw astudio gradd MA mewn pwnc arbenigol.

Un o'i diddordebau mawr yn y maes yw therapi celf a'r ffordd y mae'n helpu amrywiaeth o bobl mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ei gobaith yn y tymor hir yw cyfrannu'n ôl i'w chymuned a'i phobl.

Aeddfedrwydd mawr

Yn ôl y beirniaid, Cefyn Burgess a Dilys Ellis Jones, dangosodd Mirain aeddfedrwydd mawr yn y gwaith a gyflwynodd.

"Mae hi wedi mynd at wraidd y testun mewn modd aml-gyfrwng," ac yn ôl y beirniaid mae hi'n llwyr deilyngu'r ysgoloriaeth eleni.

Fe ddywedodd Mirain: "I mi hanfod a phwysigrwydd celf yw rhannu fy ngwaith a sbarduno rhywfaint ar y gynulleidfa. Mae'n gyfrwng i rannu diwylliannau, barn a phrofiadau gyda'r gobaith o wneud gwahaniaeth mewn byd byrlymog, llawn safbwyntiau."

Dywed bod ei magwraeth yn Llŷn, y Gymraeg a dylanwad yr Urdd yn parhau yn rhan annatod ohoni, er ei bod ymhell o gartref yn astudio yng Nghaeredin.