Beiciwr wedi brifo ar ôl taro car

Cyhoeddwyd

Mae beiciwr wedi brifo ar ôl i gar ei daro.

Digwyddodd y ddamwain toc cyn dau yn Reynodston, Penrhyn Gŵyr, brynhawn Sul. Cafodd diffoddwyr a'r ambiwlans eu galw.

Mi gafodd y dyn gymorth cyntaf gan y diffoddwyr tân nes i'r ambiwlans gyrraedd.

Dyw hi ddim yn glir pa mor ddifrifol yw ei anafiadau.